Byggingen av Gran Canarias første vannkraftverk kan starte neste uke

Neste uke blir den første steinen lagt i byggingen av et kombinert vann- og vindkraftverk, Salto de Chira, sør på Gran Canaria, kunngjorde presidenten for øyrådet, Antonio Morales, i dag, fredag.

Landbruket i San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tejeda og Artenara får endelig en stabil vannforsyning. Foto: TamaraKulikova

Kraftverket kalles også Chira-Soria-kraftverket, i og med at vann skal ledes fra Chira-dammen til Soria-dammen.

Med dette er alle de nødvendige administrative prosedyrene for å starte byggingen fullført.

Svært viktig prosjekt

Vannkraftverket er et av de viktigste initiativene i Gran Canarias historie, uttaler Morales, som er en sterk pådriver for fornybar energi.

Det innebærer et stort sprang i retning avkarbonisering, og en bedre vannforvaltning, påpeker han. 

Prosjektet har fått status som generell interesse for befolkningen, og en studie av miljøkonsekvenser er godkjent.

Demninger finnes fra før

Begge dammene er fra før demmet opp med sementdemninger og fungerer som vannreservoar for landbruket.

Det er ikke lenger noen hindringer i veien for at byggingen kan starte, ifølge Morales.

Vannrådet godkjente på fredag vilkår for den administrative konsesjonen til det statlige kraftselskapet Red Eléctrica Española (REE), og autorisasjonen for bygging av et avsaltingsanlegg i El Pajar ved Arguineguín.

Det avsaltede vannet skal sørge for at vannkraftverket til enhver tid har tilstrekkelig med kraftreserver.

Vann til kraftproduksjon og landbruk

Avsaltingsanlegget har en byggetid på 26 måneder.

Det får en kapasitet på 750 000 kubikkmeter vann per år.

Ferskvannet skal også forsyne landbruket i San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tejeda og Artenara, samt brukes i til slukking av skogbranner.

70 måneders byggetid

Byggetiden for kraftverket er 70 måneder.

Vannet skal gå i et lukket kretsløp, et såkalt pumpekraftverk, der vann pumpes tilbake til det øvre reservoaret etter at de har gått gjennom vannturbinene.

Pumpingen skjer ved å reversere turbinene i perioder når kraftuttaket er lavt, og pumpene kan drives av vindkraft.

3500 mennesker vil bli sysselsatt med byggingen på Gran Canaria.

Lager for vind- og vannkraft

Kraftverket får en viktig rolle som batteri for vind- og solkraft, og skal produsere strøm nå det ikke er tilstrekkelig med vind og sol.

Effekten bli på 200 megawatt.

Kraftverket er dimensjonert til å dekke over en tredel av Gran Canarias strømforbruk, og har en lagringskapasitet på 3,1 gigawattimer.

Budsjettet er på 400 millioner euro.

Les også

Temasider om vannkraftverket