Godkjente vedtak om å bygge vannkraftverk sør på Gran Canaria

Regjeringen godkjente på torsdag et vedtak for modifiserte planer for å bygge Chira-Soria-kraftverket sør på Gran Canaria.

Skisse av vannkraftverket, som også kalles Salto de Chira. Illustrasjon: REE/Canariajournalen

Dette blir et kombinert vann- og vindkraftverk på 200 megawatt.

Vannkraftverket blir et pumpekraftverk, der vann slippes fra Chira-dammen til Soria-dammen gjennom turbiner, og pumpes tilbake med hjelp av vindkraft når kraftuttaket på øya er lavt.

Vannkraften skal kun føres ut på kraftnettet i perioder når det ikke er tilstrekkelig kraft fra vindturbinene og solcellene som er installert rundt omkring på øya.

Det vil med andre ord fungere som et reservebatteri for fornybar kraftproduksjon.

Et avsaltingsanlegg i Arguineguín skal bygges for å forsyne det øvre vannreservoaret med ferskvann, og det skal legges rør for å føre ferskvannet opp til damanlegget.

Vannkraftverket skal bygges av det statlige kraftselskapet  Red Eléctrica de España, som også skal drive kraftverket.

Kraftverket er dimensjonert til å dekke over en tredel av Gran Canarias strømforbruk, og har en lagringskapasitet på 3,1 gigawattimer.

Avsaltingsanlegget skal også gi ferskvann til landbruket og andre vanningsformål.

Prosjektets installasjoner skal ligge i kommunene San Bartolomé de Tirajana og Mogán.

Temasider om vannkraftverket