Slik er Kanariøyenes plan for å bli klimanøytrale i 2040

Kanariøyenes nye klimalov ble presentert i uken som gikk, og den parlamentariske prosessen for loven starter denne uken. Målet er å være avkarbonisert i 2040.

Kanariøyene vil innføre et register for karbonavtrykk hvor registrering blir obligatorisk. Illustrasjon: Kav777

Det skal oppnås gjennom en lang rekke lovfestede tiltak.

Blant annet skal det lovfestes bruk av kollektivtransport, og en maksimal tetthet av fossildrevne kjøretøy.

Tilbake til innbyggerne

– Urbane senter skal definitivt gis tilbake til innbyggerne, sa Kanariøyenes president, Angél Victor Torres, under presentasjonen av loven om klimaforandringer og energiovergang.

Kanariøyene innfører også et tiltak som ingen andre regioner i Spania har, ifølge José Antonio Valbuena, minister for økologisk overgang:

Et register for karbonavtrykk hvor registrering blir obligatorisk.

470 million euro skal tildeles fra et EU-fond for utvikling av en bærekraftig strategi i regionene.

Vil innføre "klimarettferdighet"

Andre tiltak som Torres peker på, en renovering av både offentlige og private bygninger, og det kommer lover for en bærekraftig bilpark.

I tillegg vil det komme lover om klimarettferdighet

– Vi ønsker at mennesker med lav inntekts skal få råd til å kjøpe bærekraftige kjøretøy, sa Torres under presentasjonen.

Innbyggerne som kjører elbiler og hydrogenbiler skal dessuten angivelig få gratis parkering.

Målet med dette er å sosialisere forpliktelsen til en energiovergang, ifølge Torres.

 Klimabyrå opprettes

Loven har vært på to runder med offentlig høring, og det har kommet inn langt over 300 innspill, ifølge Torres.

Et byrå for klimaforandringer skal etableres, og dette skal også nedfelles i loven.

Byråets skal være garantist for at klimalovens mål, strategier og planer kan oppfylles.

Hovedmål

Dette er hovedmålene for klimaloven:

  • Utvikle og implementere en nøytral utslippsbalanse.
  • Redusere bruken av fossile drivstoff.
  • Etablere en ny energimodell.
  • Dempe og tilpasse seg effektene av klimaendringer.

Kanariøyenes strategiplan for klimaforandringer skal bli klar i år, og en tiltaksplan skal være klar i midten av 2022.