Klimakriseerklæring enstemmig vedtatt i parlamentet

Det kanariske parlamentet vedtok mandag enstemmig å erklære klimakrise på Kanariøyene.

Klimaforandringer påvirker allerede den sårbare naturen på Kanariøyene. Foto: Canariajournalen

Av: Redaksjonen Redaksjonen@canariajournalen.no

Det jobbes allerede med et første utkast til en lov om klimaendringer som kan virke inn på 26 sektorstandarder, ifølge ministeren for økologisk overgang, José Antonio Valbuena.

Kanariøyene er den tredje regionen i Spania som erklærer klimakrise etter Baskerland og Navarra.

Valbuena understreker at erklæringen vil bli en veiviser i den langsiktige miljøpolitikken.

Han viser til at klimaendringene allerede er uunngåelige på Kanariøyene, blant annet med stigende havnivå, økende temperatur og reduksjon av det biologiske mangfoldet.

Tags