Klimakrisen gjør skoger til naturens kruttønner

Hyppigere hetebølger som følge av klimakrisen fører til flere ustoppelige skogbranner. Trærne blir nærmest som "naturens krutt", hevder geografiekspert.

Her står fjellområder på Gran Canaria i flammer. Foto: Policia Nacional

For å overleve tørke, blir trærnes metabolisme nedsatt ,og bladene tørker inn. Det gjør trærne til "naturens krutt", påpeker José María Martínez Navarro, som har doktorgrad i geografi og er professor ved universitetet i Madrid.

50 meter høye flammer på Gran Canaria

En slik uslukkelig brann oppsto da den store skogbrannen nådde Tamadaba naturreservat på Gran Canaria i august.

Flammene sto 50 meter høye, og kunne ikke angripes hverken fra bakken eller fra luften, ifølge brannens innsatslederen, Frederico Grillo.

Nesten 25 kvadratkilometer skog ble ødelagt i denne brannen , kalt Valleseco-brannen etter stedet hvor den startet. I alt berørte brannen 104,52 kvadratkilometer (10 452 hektar).

Enorme mengder brennbar energi

Branner som ikke kan stoppes med de ressursene mennesker har til rådighet vil skje oftere på grunn av klimakrisen, hevder professor Martinez i en artikkel i avisen Canarias Ahora.

Dette fordi det frigjøres så mye energi og varme at det er umulige å bekjempe skogbrannene, understreker han.

Mye brennbar masse i levende trær

Hvor store mengder som fins av naturens brennstoff, det vil si død og levende vegetasjon som har kapasitet til å brenne, avgjør om slike ekstrembranner kan oppstå.

Levende trær utgjør den største mengden brennbar masse av dette, sier professoren.

Spania har mange trær i naturen. Når minimumstemperaturen er svært høy om natten, må trærne forsvare seg selv, og da blir de mer sårbare for branner enn normalt, ifølge Martinez.
 
 Han etterlyser en reform for skogsforvaltning der skogsavfall håndteres gjennom hele året, ikke bare om sommeren.

Opphoping av skogsavfall øker faren

Hvis det tillates at skogsavfall fortsetter å akkumuleres, vil det bli flere ustoppelige skogbranner, advarer Martinez.

Han legger til at det er umulig å håndtere skogbranner som sluker 50 kvadratkilometer skog i løpet av en time.

For noen branner er det praktisk talt umulige å forutsi hvordan de vil utvikle seg, særlig de som er ute av kontroll, forteller Martibez videre.

Hvis det fins millioner av hektar som har en stor villighet til å brenne, da vil det branne, slår han fast,

Som eksempel på problemet med neglisjering av skogene, viser han til en brann i Tarragona i sommer der det var en annen faktor som ble neglisjert:

Brannen ble forårsaket av store mengder hønsemøkk som tok fyr.

Fraflytting går ut over skogsforvalting

Fraflyttingen fra landsbygdene i Spania har gjort problemet større  fordi det ikke er noen som tar seg av fjellområdene, hevder professoren.

Løsningen ligger i å eliminere  oppbyggingen av skogavfall om vinteren og brenne kontrollerte branner, mener Martinez.

Han viser til at en modell som er startet der det er samarbeid mellom brannvesen og befolkningen om å brenne treavfall om vinteren i de franske Pyreneene, kan være en god modell å følge.