Nesten ti prosent av kanarierne tror ikke på klimaforandringene

I går, lørdag kom 196 av verdens land til enighet om en global klimaavtale under FNs klimakonferanse COP24 i Polen. På Kanariøyene er det 9,8 prosent av befolkningen som ikke tror at klimaforandringene finner sted.

COP24-president Michał Kurtyka (midten) var strålende fornøyd i går etter at klimaavtalen var i boks. Foto: COP24

85 prosent av kanarierne tror at klimaforandringene pågår, viser en studie utført av senteret for sosiologisk forskning (CIS) i november.

Studien viser at Murcia har flest folk som fornekter klimaforandringene, og at de som bor i Rioja tror mest på det.

Ti prosent av spanjolene er mistroiske

For Spania totalt er det 83,4 prosent som har svart ja i undersøkelsen på spørsmålet om de tror at klimaforandringene skjer. 10 prosent svarte nei, 6,2 prosent tviler, og 0,5 prosent lot være å svare på spørsmålet.

Regionene som ligger over landsgjennomsnittet i troen på klimaforandringene er Rioja (90,5 prosent), Catalonia, Aragon, Balearene, Asturias, Kanariøyene, Castilla-La Mancha, Valencia, Navarra og Baskerland.

I Murcia er det bare 73,6 prosent som tror på det.

Her er folk mest mistroiske

De som ligger over landsgjennomsnittet i å fornekte klimaforandringen er Murcia, Cantabria (15 prosent), Galicia (14,8 prosent), og Andalusia samt Castilla-La Mancha med cirka 12 prosent.

94,4 prosent tror mennesket bidrar til klimaendringene

58,1 prosent av spanjolene som ble spurt tror at vår tids klimaforandringer i høy grad er menneskeskapte gjennom utslipp. 35,3 prosent tror at de til en viss grad er menneskeskapte, 1,5 at det er i liten grad.

0,2 prosent tror ikke de er påvirket av mennesker i det hele tatt.

62,7 prosent tror det er mulig å stoppe og reversere klimaforandringen. 21 prosent tror det allerede er for sent.

88 prosent tror klimaforandringene fører til at det må gjøres fundamentale endringer i samfunnet. 4,1 prosent tror ikke dette behøves.

35,1 prosent syns at spanske politikere ikke gjør noe som helst for å møte klimautfordringene, og 52,6 prosent syns de gjør lite.

Bare 0,6 prosent syns de gjør mye.

Kanariøyene er mest utsatt

På et seminar om klimaforandringer i Las Palmas i oktober kom det frem at Kanariøyene er mest utsatt for klimaforandringene av regionene i Spania.

Temperaturen på Kanariøyene har steget med 1,5 grader siden 1916 og med 0,9-1 grad på det spanske fastlandet, viser vitenskapelige studier.

Flere skogbranner, flere uvær og flommer, stigende hav som spiser seg inn over kystlinjen, mer calima (sandstøv i luften), mer algeoppblomstring, flere dager med ekstremhete og flere subtropiske arter er noen av konsekvensene som allerede er merkbare. 

Av øypresidentene på Kanariøyene er det president Antonio Morales på Gran Canaria som ivrer mest for å motvirke og forberede seg på klimaforandringene.

Morales går sterkt inn for utbygging av fornybar energi, elbiler og energisparing, og er sterk motstander av å bygge ut gasskraft.

Tags