Kanariøyene er mest utsatt for klimaforandringene i Spania

På Kanariøyene har temperaturen steget med 1,5 grader siden 1916 og på det spanske fastlandet med 0,9-1 grader. Kanariøyene er mer utsatt for klimaforandringenes farer enn resten av Spania.

Flere skogbranner, flere uvær og flommer, stigende hav som spiser opp kystlinjen, mer calima (sandstøv i luften), mer algeoppblomstring, flere dager med ekstremhete og flere subtropiske arter er noen av klimaendringenes konsekvenser som allerede er merkbare på Kanariøyene. Foto: Svein Olav Haukeland

Det kom frem på et seminar om klimaforandringer i Las Palmas på torsdag og fredag, Encuentro Archipiélago y Océano: Repercusión del Cambio Climático, som har ambisjon om å bli et årlig seminar.

Målet med seminaret er å øke bevisstheten i befolkningen og i offentlig administrasjon, ikke minst beslutningstakerne, om hvilken effekt klimaendringene har og vil få på Kanariøyene, skriver avisen Canarias Ahora.

Trodde ikke det ville stige så mye

– Vi trodde ikke temperaturen kunne stige så mye, men det har skjedd, sa Yolanda Luna, sjef for utviklingsdepartementet i det statlige, meteorologiske instituttet Aemet på seminaret.

Hun forklarte at Kanariøyene er mer sårbare fordi de er omgitt av vann og befinner seg i Atlanterhavet på en subtropisk breddegrad.

Resten av Spania ligger ved Middelhavet på å endre breddegrader hvor klimaendringene ikke påvirker like mye og like fort. De vil imidlertid også bli påvirket på samme måte med tiden, understreket hun.

Klimakonsekvenser på Kanariøyene

Noen av de direkte konsekvensene av klimaforandringene på Kanariøyene som allerede er merkbare er høyere gjennomsnittstemperaturer, mer svevestøv i form av sand som blåser inn fra Sahara (calima), flere varmebølger og et større antall varme dager.

Blant annet har det på Aemets værobservatorium på nesten 3000 meters høyde i Izaña på Teide, Tenerife, vært over 22 grader varmt flere dager.

Luna peker også på endringer i den kalde sesongen, og forklarer at global oppvarming ikke bare fører til mer varme, men også mer kulde – alt går mot det ekstreme.

Menneskenes aktiviteter skaper risiko ved at det blant annet reises bygninger nær kysten og i raviner, og at kanaler blir fjernet eller ledet andre steder. Alt dette gjør oss mer utsatt for naturrisiko, understreker hun.

Ezequiel Navío, ekspert på klimaendringer og tidligere direktør i Kanariøyenes observatorium for klimaendringer, peker på at alle Kanariøyene har sine respektive klimatrusler.

Berømmer initiativ på Gran Canaria

En representant for tusentalls øygrupper på andre siden av jordkloden, Maine Sage, berømmer øyrådet på Gran Canaria for å utrede hvilken risiko øya blir utsatt for fra klimaendringene og hva som kan gjøres for å motvirke disse.

Han uttrykker et ønske om at alle øyrådene skal gjøre det samme i koordinasjon med hverandre.

Tags