Effektene av klimaforandringer på Kanariøyene: 17 centimeter høyere havnivå, orkaner, ekstrem nedbør, tørke og mer sandpartikler i lufta

Det Internasjonale panelet for klimaforandringer (IPCC) presenterte i oktober 2018 sin seneste rapport om effektene av global oppvarming, dersom planetens temperatur øker med bare 1,5 grader celsius. De tydeligste effektene på Kanariøyene vil bli ekstrem nedbør, oversvømmelser, tropiske orkaner, tørke og varmebølger.

La Palma: utsikt fra El Mirador del Tid mot stranden i Puerto de Tazacorte. Foto:RuudGlasbergen

I følge eksperter verden over må klimagassutslipp i atmosfæren reduseres med 45% de neste 11 årene, ellers kommer jordens temperatur til å øke med mer enn 1,5 grader celsius.

Dette er et av de minst alarmerende scenarioer, men det blir ikke lett  å håndtere, siden det ville kreve raske og omfattende endringer innen energisektoren, industrien, byggeteknikk, transport og byer.

År 2030, på bare elleve år, vil det være nødvendig å redusere utslippene med opp til 45 %, om vi ikke skal se disse klimaforandringene bli virkelighet, mener ekspertpanelet.

Fra 1927 til 2017 har havnivået steget med 17 centimeter. 1983-2017 har gjennomsnittstemperaturen i havet rundt øyene steget en grad celsius.

De ti varmeste årene i historien, siden man begynte målingene, var i det  21.århundret. De tydeligste effektene på Kanariøyene kommer til å bli ekstrem nedbør, oversvømmelser, tropiske orkaner, tørke, varmebølger og øket frekvens av calima (sanddis) og atmosfærisk støv. Disse faktorene kommer til å påvirke primær sektor, både fiske og jordbruk, samt dyreavl, bevaring av biologisk mangfold, økning av invaderende arter, turisme, folkehelse og ytterligere erosjon.

Andelen av installert fornybar energi på Kanariøyene er nå ca  20%, og man har ennå ikke utviklet andre energikilder, bortsett fra vind, som for eksempel jordvarme eller bølgekraft. 

Flere flyktninger

En av de mulige effektene er at klimaflyktninger kommer som følge av dårlige avlinger og hungersnød. En rapport fra Verdensbanken har beregnet at mer enn 140 millioner mennesker kommer til å emigrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika på grunn av dette ved midten av århundret. Av disse kommer 86  millioner til å komme fra Afrika sør for Sahara, og mange av dem kommer til å velge innreisen til Europa via Kanariøyene.

Tags