Kanariøyenes største fornybar-kraftverk er innviet

Det hittil største produksjonsanlegget for fornybar energi på Kanariøyene ble innviet på Gran Canaria på torsdag.

solceller vindturbiner

Åtte vindkraftparker og to solcelleanlegg står for strømproduksjonen.

Det er Ecoener som står bak anlegget i Llanos de La Aldea, Juan Grande og området rundt Salinas del Matorral sør på øya, meddeler øyrådet i en pressemelding.

Den installerte effekten er 100 megawatt. Anlegget har kostet 125 millioner euro.

Åtte vindkraftparker og to solcelleanlegg står for strømproduksjonen.

70 prosent er vindkraft, og 30 prosent er solkraft.

Den ene vindkraftparken er ikke klar ennå, men er i siste fase av monteringen.

Produksjonen skal være tilstrekkelig til å dekke strømforbruket til 54 000 boliger årlig.

Reduksjonen i CO2-utslipp er 112 000 tonn per år.

Kraftanlegget medfører også at innkjøp av fossile drivstoff til kraftproduksjon kan kuttes 20 000 tonn årlig.

Skal bli selvforsynt «økoøy»

Gran Canarias president, Antonio Morales, kastet glans over åpningen sammen med andre prominente politikere. Morales er kraftig fremoverlent på feltene fornybar energi og kampen mot klimaendringene.

I sin tale kom han også inn på at Gran Canaria beveger seg mot selvforsyning på energi og ferskvann, og snakket om sirkulær økonomi og målet om å bli en «økoøy» (økologisk øysamfunn).

Solcelleinstallasjoner er ellevedoblet på Gran Canaria de siste to årene, viste han til.

Målet er i energi- og klimaplanen som ble etablert i 2019 er å bli et nullutslippssamfinn i 2040, ti år tidligere enn den spanske stats målsetting.

22 prosent av kraftforsyningen på Kanariøyene er i øyeblikket fra fornybare energikilder.

På Gran Canaria er fornybarandelen 26 prosent. Det er satt et mål om 62 prosent for Kanariøyene i 2030.

På de spanske fastlandet utgjør fornybart en dobbelt så stor andel av energimiksen som på Kanariøyene.

Går inn for hurtigvekst

I 2030 skal det være 1706 megawatt vindkraft, 759 megawatt i solkraftverk og ytterligere 524 megawatt solkraft til eget forbruk i boliger, virksomheter og andre bygninger på Kanariøyene.

For øyeblikket er det 581 megawatt vindkraft. Gran Canaria har 243 megawatt av dette, og skal installere ytterligere 565 megawatt frem mot 2030.

70 megawatt solcellekraft er hittil installert på Gran Canaria, og 205 megawatt totalt på Kanariøyene.

Ecoener står for 36 prosent av dette.

Solcelleanlegg for selvforsyning har gått fra 12,45 megawatt i 2019 til 56 megawatt i år på Kanariøene samlet sett, ble det fortalt under åpningen.

Skal lagre energi i pumpekraftverk

Et planlagt vannkraftanlegg på Gran Canaria som skal fungere som lager for vind- og solkraft blir på 200 megawatt, og skal stå ferdig i 2027. Dette blir et såkalt pumpekraftverk.

Anlegget kalles Salto de Chira, eller Chira-Soria, og blir ansett som vesentlig for Gran Canarias energiovergang.