Fornybar energi sto for 29 prosent av strømproduksjonen i august

Andelen fornybar energi i kraftproduksjonen på Kanariøyene var cirka 29 prosent i august.

El Hierro Parque eólico Gorona del Viento

Gorona del Viento, El Hierro

Vindkraft sto for 24 prosent av produksjonen, og solkraft for cirka 4 prosent.

Vannkraft og biogass bidro også med cirka 1 prosent til sammen.

Fornybar produksjon økte med cirka 24 prosent fra august 2020 til august 2022.

Hoveddelen av strømproduksjonen, 71 prosent, kom fra petroleumskraftverk, viser tall som ble publisert denne uken av Istac, Kanariøyenes statistiske institutt.