Kampen om havvind på Gran Canaria hardner til

Tre nye prosjekter har meldt seg på i kampen om å få installere offshore vindkraft utenfor kysten av Gran Canaria, og ett prosjekt har falt fra.

X1 wind vindturbin

Flytende havvindturbin fra X1.

Equinor er på banen

Norske Equinor er med på løpet med en vindkraftpark på 225 megawatt i samarbeid med Naturgy, ifølge informasjon fra selskapet.

Et annet prosjekt på 225 megawatt som Naturgy kjører alene, er imidlertid formelt trukket fra den videre prosessen, ifølge informasjon fra departementet for økologisk overgang.

Store nykommere

Tre nye og enda større prosjekter har meldt seg på, og det totale antallet prosjekter som kniver om lisensene er oppe i 16.

Selskapet Instalaciones y Servicios Moscardó har meldt inn prosjektene Canawind I og II.

Maresía er navnet på den tredje nykommeren, som selskapet Capital Energy Offshore står bak.

De to første er på 250 megawatt hver, og den tredje er på 254 megawatt.

Alle tre er dermed større enn Equinors prosjekt og et prosjekt fra Iberdrola, som er på 228 megawatt.

Langt mer enn behovet

Det er imidlertid lite sannsynlig at alle disse fem største vindparkene vinner frem i kampen om lisensene.

Hver av parkene er nemlig store nok til å dekke over en tredel av Gran Canarias kraftbehov, og er større enn et vannkraftverk som er påbegynt sør på Gran Canaria. Den blir på 200 megawatt.

Foreløpig finnes ingen overføringskabler til de andre Kanariøyene, slik at all kraften som produseres må forbrukes på Gran Canaria.

Den samlede effekten på de 16 offshore vindkraftparkene som er meldt inn er på 2051 megawatt, fire ganger så mye som dagens installerte effekt for kraftproduksjon på Gran Canaria.

På plass i 2030

Myndighetenes plan er at den første utlysningen skal gjelde en sone hvor det skal være en samlet effekt på 200-250 megawatt, som skal være installert i 2030.

I neste runde skal kapasiteten økes til 900-1000 megawatt, som skal være installert i 2040.

Ønsker større avstand til turistområder

Disse store vindturbinene på opptil 16 megawatt kommer til å ruve høyt over havoverflaten og være synlig på lang avstand.

Øyrådet på Gran Canaria har foreslått at vindkraftparkene skal installeres minst åtte kilometer fra land i kystområdet mellom Gando og Pozo Izquierdo sørøst på Gran Canaria, ute av syne fra turistområdene i sør.

Flere av prosjektene som foreligger i dag, ligger nærmere kysten enn åtte kilometer.