Vindturbiner utenfor kysten kan dekke hele strømbehovet på Kanariøyene

Potensialet for strømproduksjon med offshore vindturbiner, bølgekraft og flytende solceller kan være større enn hele strømforbruket på Kanariøyene, viser en fersk utredning.

Equinors flytende vindturbiner kan bli å se utenfor Gran Canaria om noen år. Foto: Equinor.

Det teoretiske potensialet ligger på 5,5-14 gigawatt installert effekt, viser utredningen i PTCan, den kanariske regjerings plan for energiovergang.

Dette er avhengig av hvor tett vindturbinene kan plasseres.

300 megawatt bølgekraft

Vindturbiner til havs står for det meste av potensialet.

Potensialet for bølgekraft ligger på 300 megawatt, hovedsakelig på nordkysten, hvor det er mest bølger.

Dette er en umoden teknologi med høye kostnader, blir det påpekt.

Kostnaden for å installere én kilowatt bølgekraft ligger angivelig på 8500 euro, mens offshore vindkraft ligger på 2500 euro per kilowatt, ifølge utredningen i PTCan.

100 megawatt solkraft

Flytende solcellekraftverk kan kun monteres i beskyttede områder hvor det er begrenset areal tilgjengelig som må deles med annen aktivitet, slik som i havner.

Det beregnede potensial er 60-100 megawatt.

Bølgekraft og flytende solkraft kan med andre ord bare bidra med en brøkdel av den strømproduksjonen som offshore vindkraft kan stå for.

Begrensninger for vindkraften

De beste forholdene for offshore vindturbiner er i sørøst, vises det til.

Hvor mange vindturbiner som kan installeres utenfor kysten, avhenger av en rekke faktorer som blir beskrevet i PTCan.

Bunnfaste turbiner kan ikke monteres der hvor bunnen skråner mer enn 15 grader, vises det til.

Det er også begrenset hvor dypt bunnfaste turbiner kan installeres.

Bunnforholdene for øvrig må også tas i betraktning.

Utredningen har også tatt høyde for miljørestriksjoner i beskyttede naturområder, beskyttelse av fugler og bevaring av biosfære og beskyttede arter.

Installasjonene må også ta hensyn til maritim trafikk, luftfart, militære soner, havner og fiskerier.

Dessuten til akvakultur, som foregår i avgrensede områder, undersjøiske utløp, rekreasjons- eller turistområder, og kommunikasjonskabler.

På grunn av lavere folketall med mindre strømforbruk, og av økonomiske årsaker, er det lite sannsynlig at det vil bygges ut offshore vindkraftparker ved andre øyer enn Gran Canaria og Tenerife, påpekes det.

Andre tekniske begrensninger for å plassere vindturbinene må også tas i betraktning.

Avstanden fra land har betydning for hvor lange kabler som må legges for ilandføring av kraften.

Avstanden til transformatorstasjoner på land for tilkobling til kraftnettet har også betydning.

Nordvest på Gran Canaria er det for eksempel gode vindforhold, men ingen nærliggende tilkoblingspunkter.

5,5 milliarder euro

Kanariøyene skal investere 5,5 milliarder euro  for å få 60 prosent av strømbehovet dekket med fornybar energi innen 2030.

I 2040 skal 100 prosent av forbruket dekkes av fornybar energi, ifølge planen.

Gonzalo Piernavieja, direktøren for Kanariøyenes teknologinstititutt (ITC), presenterte PTCans utredninger denne uken.

Han understekte at Kanariøyene ikke vil klare å avkarbonisere økonomien innen 2040, hvilket er målet med PTCan, uten å installere vindturbiner utenfor kysten.

Norske Equinor er ett av flere selskaper som er inne i en administrativ  prosess med myndighetene for å installere en flytende vindkraftpark sørøst på Gran Canaria.

Det norske selskapet Ocean Sun og Fred. Olsen Renewables har planer om å teste flytende solkdraft på Gran Canaria.

Støtt Canariajournalen

Vi har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmur, og dermed gratis tilgjengelig for alle.

Driften finansieres med annonseinntekter, uten noen form for annen støtte.

Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre på denne måten:

Bli frivillig, personlig sponsor, Vipps fra norsk mobil eller Swish fra svensk mobil en valgfri slant med penger:  

Vipps: 957494 69

Swish: 070 2314263

Kontakt oss på redaksjonen@canariajournalen.no for opplysninger om andre betalingsalternativer.

Pengene går til produksjon og innkjøp av redaksjonelt innhold, samt forbedringer.

På forhånd takk for din støtte!