Norsk selskap vil teste flytende solkraft på Gran Canaria

Det norske selskapet Ocean Sun og Fred. Olsen Renewables ønsker å teste et flytende solkraftanlegg i full skala på Gran Canaria.

Flytende solcelleanlegg fra Ocean Sun skal testes på Gran Canaria. Illustrasjon: Ocean Sun

Prosjektet er innvilget støtte fra EUs Horizon 2020-program.

Med på laget har de Gran Canarias teknologiinstitutt ITC, den flytende forskningsplattformen Plocan på Gran Canaria, og konsortiet Innosea, som er spesialisert på fornybar energi til havs.

Testanlegget med flytende solceller blir på 250 kilowatt installert effekt, skriver Ocean Sun i en pressemelding.

Det understrekes at testanlegget skal ligge i Europas mest solrike område.

Det er utfordrende forhold med til tider sterk vind og opptil ti meter høye bølger der testanlegget skal ligge, hvilket gir utmerkede muligheter for å teste begrensningene for en slik installasjon, blir det påpekt.

Prosjektet har også til hensikt å kvalifisere og sertifisere Ocean Suns patent for flytende solkraft.

Prosjektet har en varighet på 30 måneder, og et budsjett på fire millioner euro.

Det starter i januar i år med design og laboratorietester. Deretter blir det testing i havet.

Etter testingen skal det legges planer for videre kommersialisering og utvikling av anlegg i storskala.

En vellykket test av selskapets spesielle membranløsning i disse farvannene, vil bane vei for rimelig fornybar energi på lavere breddegrader, uttaler Børge Bjørneklett, administrerende direktør og grunnlegger av Ocean Sun, i pressemeldingen.

Fred. Olsen Renewables ønsker å gå foran som utvikler, eier og driftsselskap for flytende solkraft i utvalgte land i Sør-Europa og Asia, uttaler Rolf Benjamin Johansen, direktør for flytende solkraft ved Fred. Olsen Renewables.