Fornybar energi dekket over en femdel av strømforbruket i fjor

Strøm produsert fra fornybare energikilder dekket 23,4 prosent av strømforbruket på Kanariøyene i 2021.

Strømproduksjon fra fornybar energi økte med over 15 prosent fra 2020 til 2021 på Kanariøyene. Her fra Gran Canaria. Foto: Canariajournalen

Det representerer en ny topp for fornybar energi på øygruppen, ifølge tall det statlige energiselskapet Red Eléctrica de España (REE) publiserte i dag, tirsdag.

1 603 393 megawattimer ble produsert fra fornybare kilder i fjor, en økning på 15,2 prosent fra 2020, og mer enn en dobling fra 2017.

Vindkraft sto for 1 307 645 megawattimer, og utgjorde 16,2 prosent av den totale produksjonen.

Solkraft utgjorde 3,2 prosent.

Dampturbiner produserte 13,8 prosent, gassturbiner 2,5 prosent, dieselkraftverk 21,3 prosent, og kombikraftverk 42,6 prosent.

Kraftforbruket steg med 1,4 prosent i 2021.

Utbygging av fornybar energi pågår for fullt, hovedsakelig vindkraft og solkraft.

Hittil er det installert 3125 megawatt fornybar energi på øygruppen.

Det er en økning på 2,6 prosent fra 2020. Av dette var det 69 megawatt vindkraft og 10 megawatt solkraft.

Det norske energiselskapet Equinor har planer om en vindkraftpark på 225 megawatt med flytende vindturbiner utenfor sørøstkysten av Gran Canaria.

Flere andre selskaper har lignende planer.

Temaartikler om vindkraft på Kanariøyene