Krever at vindturbiner i havet skal være usynlig fra turistområdene

Øyrådet på Gran Canaria krever at vindkraftparker utenfor kysten, plasseres slik at de ikke er synlige fra turistområdene i sør.

Dette er plasseringen for en av de planlagte vindkraftparkene som kan bli synlige fra turistområder. Hvis den flyttes nord for pynten, vil den trolig ikke bli synlig derfra. Illustrasjon: Google Maps/Greeanlia/Canariajournalen

Norske Equinor er ett av flere selskaper som har planer om å bygge ut vindkraft i dette havområdet.

De planlagte vindturbinene som ligger nærmest land, vil kunne sees fra San Agustín, Playa del Inglés og Maspalomas, hevder øyrådet.

Derfor krever de nå en plassering av vindkraftparkene som begrenses til havområdet mellom Gran Canarias lufthavn i Telde kommune, og Pozo Izquierdo i Santa Lucia de Tirajana kommune.

Det er i utgangspunktet et havområde på 388 kvadratkilometer langs sørøstkysten, mellom Jinamar i Telde og Juan Grande i San Bartolomé de Tirajana kommune, som er aktuelt for utbygging av vindkraft.

Dette området strekker seg betydelig lenger sør mot turistområdene enn det øyrådet ønsker, og lenger nord også.

Alle havområder er underlagt den spanske stats råderett, og Kanariøyene bestemmer altså ikke over disse selv.

De har derimot rett og mulighet til å komme med innspill.

Gran Canarias øyråd har lagt frem sine ønsker om plassering for departementet for økologisk overgang, skriver avisen Canarias 7.

Plassering av vindturbiner til havs er omtalt i Kanariøyenes forvaltningsplan for maritime områder (POEM), som ligger åpent tilgjengelig på myndighetenes sider.

Øyrådet påpeker at POEM ikke tar for seg den visuelle og landskapsmessige påvirkningen vindturbiner kan få fra land.

Den nærmeste av de planlagte vindturbinene har fått en plassering som er under tre kilometer fra kysten, og kan bli synlige fra turiststrendene i Maspalomas, San Agustín og Playa del Inglés, hevder øyrådet.

Plasseringen vil gjøre vindturbinene svært synlige fra disse turistområdene både om dagen og om natten, fastslår øyrådet.

I POEM er plasseringen vurdert ut ifra faktorer som havdybde, vindforhold, maritime trafikk, flytrafikk, og beskyttede havområder.

Plasseringen det er lagt opp til, kan gi uforutsette konsekvenser for turismen, i verste fall tap av turister, hevder øyrådet.

De støtter seg på sin egen studie om den visuelle og landskapsmessige påvirkningen vindturbinene vil få.

Det anslås at det behøves et havområde på 140 kvadratkilometer for å få installert 150-200 megawatt vindkraft.

Øyrådet er tilhenger av vindkraft til havs, blir det understreket, men ønsker å plassere turbinene slik at det ikke kommer i konflikt med turismen.

Det skal kjøres anbudsrunder for bygging av vindkraftparker ved kysten. Dette vil trolig skje før årsskiftet.

Temaartikler om vindkraft på Kanariøyene