Spanske flyplasser reduserer utslippene med 66 prosent

Målet for utslippsreduksjon av klimagasser satt for 2021 er slått med over 6 prosent, ifølge tall fra Aena (Spanske flyplasser og luftnavigasjon)

Flyplassene er godt i gang med det grønne skiftet. Foto: Aena

Den totale reduksjonen er på 66,2 prosent. Dette viser at klimahandlingsplanen fungerer, skriver Aena i en pressemelding.

Kjøp av 100 prosent garantert elektrisitet med fornybar opprinnelse ble også beholdt i 2021.

Dessuten ble 0,81 prosent av fornybar elektrisk energi produsert som selvforsyning fra vindturbiner og solcelleanlegg som allerede var i bruk.

Det har vært fremskritt i idriftsettelse og implementering av nye solcellesystemer på forskjellige Aena-flyplasser, slik tilfellet er med flyplassene César Manrique-Lanzarote og Tenerife Sør.

I tillegg fortsetter Aena å implementere ytterligere energieffektiviseringstiltak for å tilpasse energiforbruket til faktisk flyplassdrift.

Lyssystemene skal erstattes med mer effektive teknologier, klimaanlegg og varmeenheter erstattes med mer effektivt utstyr.

Implementering av automatisk regulering av belysning skal også på plass.