Kostnadene for vannkraftverket på Gran Canaria er oppjustert med 22 prosent

Det offentlige energiselskapet Red Eléctrica de España (REE) har oppjustert budsjettoversalget for det kombinerte vind- og pumpekraftverket ved Chira og Soria-dammene sør på Gran Canaria fra 320 til 391 millioner euro.

Slik blir det nye vann- og vindkraftverket sør på Gran Canaria. Ill: REE/Canariajournalen

Årsaken er blant annet at planene er noe endret:

De to fjellhallene som skal romme seks reversible vannturbiner på 33,3 megawatt hver, ikke tre større turbiner som opprinnelig ble planlagt, er flyttet til et sted med sikrere geotekniske forhold, skriver REE i en pressemelding.

Det er også gjort en endring for å gjøre deler av kraftverket som er synlig over bakken lavere og mindre synlig i terrenget.

REE har nå bedt om en erklæring om miljøpåvirkning fra øyrådet på Gran Canaria.

Kraftverkinstallasjonene berører 328 tomter som skal eksproprieres i kommunene Mogán, San Bartolomé de Tirajana og Tejeda.

Pumpekraftverk

Vannkraftverket er et såkalt pumpekraftverk der vannet gjenbrukes ved å pumpe det tilbake fra den nedre til den øvre dammen med hjelp av vindkraft i perioder når kraftuttaket på øya er lavt.

Turbinene yter 36,7 megawatt hver når de benyttes til å pumpe vannet tilbake til Chira-dammen.

Kraftverket blir på 200 megawatt, og skal kunne dekke 36 prosent av kraftforsyningen på Gran Canaria.

Vannreservoarene vil fungere som et batteri for annen fornybar kraftproduksjon på Gran Canaria.

Fjellhallene kan romme Santa Ana-katedralen

De to fjellhallene som skal romme vannturbinene blir så store at Santa Ana-katedralen i Las Palmas ville fått plass inni dem.

En transformatorstasjon blir også plassert i fjellhall på 23 meters avstand fra turbinene.

På høyde med Las Philipinas skal det bygges en tre kilometer lang adkomsttunnel til kraftverket.

Avsaltingsanlegg i Arguineguín

For å sikre at kraftverket alltid har tilstrekkelig med vann, skal det bygges et avsaltingsanlegg for sjøvann i Arguineguín som får en kapasitet på 1,8 millioner kubikkmeter vann per år.

En 19,5 kilometer lang rørgate som delvis går under bakken skal legges fra avsaltingsanlegget til Soria-dammen.

Den mest synlige delen av kraftverket i tillegg til vindturbinene er kraftlinjen som skal bygges i friluft ned til en transformatorstasjon nær Arguineguin. Den blir 18 kilometer lang.

Byggetiden for asaltingsanlegget er beregnet til 26 måneder, og for kraftverket nesten fem og et halvt år (65 måneder).

Et mindre pilotanlegg av samme type, Gorona del Viento, har vært i drift på kanariøya El Hierro siden sommeren 2014, og fungerer i dag svært bra og gir økonomisk utbytte.