Gran Canaria skal kutte CO2-utslippene med 40 prosent til 2030

Øyrådet på Gran Canaria har gått med i et EU-program og forpliktet seg til å redusere CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030.

De største utslippskildene på Gran Canaria er de to dieseselkraftverkene som står for cirka 90 prosent av energiforsyningen, og veitrafikken. Foto: Hugo Ryvik

Dette ble kunngjort av øyrådets president, Antonio Morales og miljøminister Raúl García Brink.

EU-programmet er innrettet på å involvere kommuner i klimakampen. På Gran Canaria venter Morales at alle de 21 kommunene vil være med på pakten innen utgangen av året.

Øyrådets rolle blir å koordinere aktivitetene.  Foreløpig er det satt av 100.000 euro på kommunenes budsjett og 100.000 fra øyrådets budsjett for sammen å lage tiltaksplaner for klima og bærekraftig energi.

Hovedinnsatsen blir lagt på energisparing og politikk for fornybar energi.

Tags