Nytt forsøk på å bygge vann- og vindkraftverk på Gran Canaria

Et lenge planlagt kombinert vann- og vindkraftverk på Gran Canaria kan bli klart til oppstart i 2020.

Chira-Soria-kraftverket er ikke skrinlagt. Nå blir det gjort et nytt forsøk på å få det realisert. Ill: Endesa

Prosjektet har lenge vært på trappene, men har ikke blitt realisert, blant annet på grunn av uenighet mellom kraftselskapet Endesa, som opprinnelig skulle stå for utbyggingen, og myndighetene om prisen på strømmen.

I dag ble de endelige kontraktene signert for å overføre utbyggingsprosjektet til det offentlig eide kraftselskapet Red Eletrica. 

Nå gjenstår miljørapporter og andre administrative godkjenninger, så kan byggingen starte. Byggetiden er beregnet til tre år.

60 prosent fornybart

Anlegget skal bidra til at 60 prosent av kraftbehovet på Gran Canaria skal dekkes av fornybar energi innen 2020.

I dag er bare ti prosent av kraftforsyningen fra fornybar energi.

Pumpekraftverk

Tunneler skal bores fra Soria-dammen til Chira-dammen sør på Gran Canaria, og vannturbiner installeres ved den nedre dammen.

Vannkraftverket skal kombineres med vindkraft, slik at vannreservoaret fungerer som et kraftbatteri.

Når det båser lite, kan vannkraften sørge for strømforsyningen. Når det blåser bra, står vindkraften for forsyningen.

Når det er lite kraftuttak, skal vindturbinene sørge for kraft til pumper som pumper vannet opp igjen til den øvre dammen. Slike vannkraftanlegg kalles pumpekraftverk.

Mange ganger større enn på El Hierro

Dette er samme prinsipp som med stort hell ble tatt i bruk på kanariøya El Hierro i fjor, men i en mye større skala: El Hierro har cirka 10 000 innbyggere, Gran Canaria har over 800 000.

Chira-Soria-anlegget skal også knytes til et avsaltingsanlegg for sjøvann i Arguineguin

Mulighetene for å bygge ut vannkraft i tilknytning til dammen Las Niñas og dammer i Tamadaba og La Aldea de San Nicolás skal i tillegg undersøkes.