Ny forsinkelse for Gran Canarias vind- og vannkraftverk

Byggestart for et kombinert vind- og vannkraftverk sør på Gran Canaria, Chira-Soria-verket, blir trolig utsatt til etter 2020.

Chira-Soria-kraftverket. Ned til kysten av Arguineguin blir det en rørlinje til et avsaltingsanlegg for sjøvann. 1. Reservoar for sjøvann. 2. Avsaltingsanlegg. 3. og 6. Kraftlinje til avsaltingsanlegg. 4. Rør for avsaltet vann. Over grønnmerkingen blir det tursti. 5. Pumpestasjon. 7. Soria-dammen. 8. og 9. Kraftstasjon og turbiner (i fjellhuler) og kontrollsentral. 10. Kraftlinje 220 kV til hovednettet. 11. Vannkrets mellom reservoarene. 12. Chira-dammen. Stiplede linjer er installasjoner under marken. Ill: REE / Canariajournalen.no

I oktober i fjor sa presidenten for øyrådet på Gran Canaria, Antonio Morales, til Canariajournalen at byggingen skulle starte i 2019. Nå ser det ut til at det kan bli etter 2020.

Ba om avklaring

3. april kom det et offisielt svar på et spørsmål som nestlederen i partiet PSOE i Las Palmas, Franquis Sebastián Vera, stilte skriftlig til deputantkongressen den 30. januar om tidspunktet for byggestart og ferdigstillelse, skriver avisen La Provincia.

I svaret står det angivelig at kraftverket ligger inne i planleggingene for perioden 2015-2020, og at konstruksjonen kan påbegynnes etter 2020.

Pumpekraftverk

Det planlagte kraftverket kombinerer vindkraft med vannkraft og er et såkalt pumpekraftverk. Det innebærer at vann renner i rør fra Chira-dammen til Soria-dammen, gjennom vannturbiner som produserer kraft.

Se animasjonsfilm av kraftverket på You Tube. 

I tider med lite kraftuttak, brukes den produserte elektrisiteten til å pumpe vann opp igjen til Chira-dammen. Til daglig er det vindturbiner som skal ta seg av kraftproduksjonen, mens vannkraften kan benyttes når det er lite vind.

Vannreservoaret fungerer dermed som et energilager for vindkraften.

Chira-Soria-kraftverket får en installert effekt på 200 megawatt, og blir Gran Canarias første vannkraftverk. Investeringen er beregnet til 320 millioner euro. Det skal dekke cirka en firedel av kraftbehovet på Gran Canaria.

Kraftverket skal skape 500 arbeidsplasser og 1500 arbeidsplasser i byggefasen, ifølge det offentlige kraftverket Red Eléctrica de España (REE), som står bak anlegget.

Forundersøklelser pågår

I november gjennomførte REE en utvidet den geoteknisk og geologisk undersøkelse for området hvor kraftstasjonen skal bygges for å fastla hvor i terrenget stasjonene skal plasseres i kommunene San Bartolome de Tirajana og Mogán.

REE anslår at analysen, som er kostnadsestimert til 1,5 millioner euro, vil vare cirka ni måneder. Det blir også gjort spesifikke tester for å gi hulene der kraftverket og stasjonene skal plasseres en optimalutforming.

Ved kysten av Arguineguín, hvor et avsaltingsanlegg skal ligge, blir det gjennomført pumpetester av sjøvann for å studerer permeabiliteten.