Pioneranlegget for vind- og vannkraft på El Hierro gikk 14 millioner i overskudd

Gorona del Viento, et verdensunikt kraftverk som kombinerer vind- og vannkraft på kanariøya El Hierro, gikk 14 millioner euro i overskudd i 2016.

Gorona del Vientos øvre reservoar med vindturbiner i bakgrunnen. Foto: Gorona del Viento

Selskapets gjeld skal nå være redusert til under 10 millioner euro mindre enn to år etter at kraftanlegget ble satt i kommersiell drift, ifølge en kunngjøring fra selskapets president, Belén Allende.

For to år siden var gjelde oppe i 30 millioner euro. I 2013-2014 var det til og med en fare for at selskapet kunne gå over ende.

42 prosent kraftbelegg

I 2016 forsynte anlegget El Hierro med 42 prosent av kraftbehovet. Resten ble primært dekket inn av et eksisterende oljekraftverk.

Allende synes dette er et godt resultat i det andre driftsåret med tanke på at det er et pioneranlegg der produksjonen gradvis legges ut på kraftnettet.

Gorona del Viento er eid av øyrådet på El Hierro, kraftselskapet Endesa, Kanariøyenes teknologiinstitutt ITC og regionsregjeringen på Kanariøyene. 

Kraftverket har fått enorm internasjonal oppmerksomhet.

Pumpekraftverk

Kraftverket er bygd opp av fem vindturbiner, vannturbiner og et øvre og et nedre vannreservoar.

Vannet føres i rør gjennom vannturbiner i en kraftstasjon.

Produksjonen av vind og vannkraft er samkjørt og vindkraften brukes til å pumpe vannet tilbake til det øvre reservoaret i tider når det er lite kraftuttak.

Vindkraften sendes ut på kraftnettet når det er bra vindforhold, og vannkraften fungerer som et batteri med uttak av kraft når det er lite vind og stort kraftforbruk.

Gran Canaria neste

Et betydelig større pumpekraftverk skal påbegynnes sør på Gran Canaria i år

60 prosent fornybart i 2035

Kanariøyenes regjering har som mål å øke andelen fornybar til 60 prosent på 20 år, og til 100 prosent innen 2050.