Nesten 100 prosent av strømforbruket på El Hierro kom fra fornybar energi i juli

I juli kom 95,6 prosent av strømforbruket på kanariøya El Hierro fra fornybar energi, ifølge tall fra det statlige energiselskapet Red Eléctrica de España (REE).

Vindturbiner på El Hierro. Foto: Gorona del Viento

Fra januar til juli ble drøyt to tredeler av forbruket dekket av fornybart, 17,5 prosentpoeng mer enn i fjor.

Fra 15. juli til 2. august ble det levert 100 prosent fornybar energi sammenhengende i 18 dager og 9 timer.

Gode vindforhold for vindturbinene på øya og driftsforbedringer i det kombinerte vind- og vannkraftverket Gorona del Viento slo positivt ut i juli.

Strømforbruket på øya, hvor det bor cirka 10.000 mennesker, i juli var på 4065 megawattimer.

Kan dekke 70 prosent av behovet

Vind- og vannkraftverket er i stand til å dekke 70 prosent av energiforbruket på årsbasis på El Hierro, sier direktøren til avisen Canarias 7. Målet var opprinnelig å nå 100 prosent, men de innser at det må gjøres endringer i anlegget for å oppnå dette.

En av grunnen til at kapasiteten har nådd sitt maksimale, er angivelig at den neddre av de to vannreservoarene som vannet i vannkraftverket sirkulerer mellom måtte bygges mindre enn opprinnelig planlagt. Dermed kan de tikke lagres så mye energi som det var tenkt i vannkraftverket.

Det blir nå studert tre alternativer for å øke kapasiteten:

  1. Utvide størrelsen på det nedre reservoaret.
  2. Integrere solkraft i kraftverket i tillegg til vannkraft og vindkraft.
  3. Utnytte batterier i elbiler til lagringskapasitet når disse står på lagring.

Slik virker det

Kraftverket produserer vindkraft når vindforholdene er gode, og vannkraft når det ikke blåser ved at vann slippes gjennom vannturbiner fra øvre til nedre reservoar.

Overskuddskraft fra vindkraften brukes til å pumpe vann tilbake fra nedre til øvre reservoar i peroder når kraftuttaket er lite.