Kraftlinjene fra vannkraftverket sør på Gran Canaria skal gå gjennom et beskyttet landskap

25 høyspentmaster for overføring av kraft over doble 220 kilovolts-linjer fra det planlagte Chira-Soria vannkraftverket sør på Gran Canaria skal stå i Macizo de Tauro II, et beskyttet landskap.

Kartet viser eksisterende høyspentlinjer på Gran Canaria. Området hvor de nye høyspentlinjene skal legges er markert med en rød oval. Ill: REE / Canariajournalen

Tauro Massiv II har status som spesiell konserveringssone (ZEC) og inngår i Natura 2000-nettverket, skriver avisen Canarias 7.

Tauro-området er et populært område for fjellvandring. 

Kraftlinjen skal hovedsakelig gå i luftstrekk langs vestsiden av Arguineguín-dalen, og vil være mest synlig for folk der den krysser over vei GC-505.

17,7 kilometer med høyspentlinjer

Chira-Soria-kraftverket er et 200 megawatt stort vannkraftverk som skal påbegynnes i år. Vann skal ledes fra Chira-dammen til Soria-dammen gjennom seks reversible vannturbiner.

Kraftlinjen fra Soria til Santa Agueda like øst for Arguineguín blir 17,7 kilometer lang og får 41 høyspentmaster, viser prosjektbeskrivelsen som er lagt ut på offentlig høring. 25 av disse skal stå i Tauro-massivet.

Det er lagt frem fire alternativer for kraftlinjen i prosjektet, og det er forslag nummer tre som utbyggeren, det statlige kraftselskapet Red Electrica de Espana (REE), går inn for.

Mest fordelaktig alternativ

Ifølge REEs miljøeffektstudie er dette alternativet det mest fordelaktige fordi det unngår habitat som er definert å være av samfunnsinteresse, og i stor grad kan legges parallelt med en eksisterende linje.

Det blir påpekt at det gir minimal miljømessig, sosial og territorial påvirkning i forhold til de andre alternativene.

Fire av mastene er flyttet på og tre er modifisert i forhold til det opprinnelige prosjektet for at de skal gi mindre påvirkning på landskapet. REE har besluttet at det skal benyttes helikopter til montering av tre av mastene slik at det ikke skal være nødvendig å bygge vei frem til disse.

Over 300 tomter skal eksproprieres i kommunene Mogán, San Bartolomé de Tirajana og Tejeda for å realisere kraftverket.

Kraftverket skal påbegynne senere i år etter at byggekontrakter er tildelt, og skal stå ferdig i 2025.

Lenker

Offisiell bulleteng om vannkraftprosjektet fra 8. mars 2019 (spansk)

Skisse av kraftverket
Ill: REE/Canariajournalen

Tags