Studier viser lovende utsikter for utnyttelse av energi dypt nede i bakken på Gran Canaria

Nylig ble første fase i undersøkelser av geotermiske ressurser på Gran Canarias avsluttet. Resultatene er svært lovende for Gran Canarias fremtid som selvforsynt med fornybar energi.

Prinsipptegning for geotermiske kraftverk. Foto: United States Department of Energy/Creative Commons-lisens

Det er særlig sør- og sørøstsiden av kanariøya som ser lovende ut, ifølge en pressemelding fra øyrådet.

Det er funnet grunnvann som holder en temperatur på cirka 150 grader. Kraftverk kan produsere elektrisitet med vanntemperaturer fra 105 grader.

Skal bore 2,5 kilometer dypt

Den endelige bekreftelsen på at varmeressursene er utnyttbare vil komme når boring av tre 2,5 kilometer dype testbrønner er fullført i prosjektets tredje og siste fase.

Geofysiske, geokjemiske og geologiske studier er gjort på overflaten i den innledende fasen av prosjektet, som heter "Evaluación del Potencial Geotérmico de Gran Canaria" og har kostet 535 000 euro. Øyrådet har bidratt med 400.000 og Kanariøyenes vulkanologiske institutt Involcan med 100.000 euro.

Fase to i prosjektet skal gå over ett og et halvt år og vil koste ytterligere 500.000 euro. Det skal blant annet bestemmes hvor de tre testbrønnene skal bores.

Fase tre blir den mest kostbare, i og med at de dype brønnene skal bores. Kostnaden er beregnet til 18 millioner euro, seks millioner for hver av de tre brønnene.

– Som å vinne i lotteriet

Når det er gjort vil det bli slått fast om det fins tilstrekkelige varmeressurser og om de er teknisk og økonomisk utnyttbare, uttalte Gran Canarias president Antonio Morales under en presentasjon av studien denne uken.

– Hvis ressursene er utnyttbare, vil det være som å vinne i lotteriet, sa Morales.

Ikke blitt utforsket tidligere

Nemesio Pérez, Involcans vitenskapelige direktør, er ansvarlig for studien. Han påpekte under presentasjonen at selv om den potensielle geotermiske energien på Gran Canaria har vært kjent i mange år, er sannheten at institusjonene ikke har forpliktet seg til å utforske disse.

Derfor er det knapt tatt i bruk på Kanariøyene, i motsetning til hva som skjer på Azorene, hvor det gir strøm til over 60.000 mennesker.

Han understreker at geotermisk energi ikke bare er en ressurs med konkurransedyktige kostnader som er sammenlignbare med vindkraft, men også en kontinuerlig og konstant energigenerering, i motsetning til vindkraft, hvilket øker dens konkurranseevne.

Morales peker på muligheten for en fremtidig energimiks med geotermisk energi, vannkraft fra det planlagte Chira-Soria kraftverket, vindkraft og solkraft for å oppnå høyest mulig grad av selvforsyning.

Hovedelementer i første studiefase

Ifølge energiministeren på Gran Canaria, Raúl García Brink, besto første fase av studien av fire sentrale deler:

  • Analyse av de hydrogeokjemiske dataene fra vannverket.
  • Geokjemisk undersøkelse av diffuse strålinger fra gasser i jordens atmosfære fordelt på nord, senter, øst og sørøstsiden av Gran Canaria, et område på 710 kvadratkilometer.
  • Magnetotellurisk studie som dekket hele øya med hundre målinger.
  • Geokjemisk studie av gasser oppløst i grunnvannet i 40 prøvebrønner.

På Tenerife er det også startet studier for å påvise områder med potensial for utnyttelse av geotermisk energi i et annet prosjekt.

Dette er geotermisk energi

Geotermisk energi er varme fra jorden indre som kan hentes opp ved å bore dypt ned i bakken. Energien er tilgjengelig over alt og kan brukes til både til oppvarming, kjøling og produksjon av elektrisk kraft.

En stor fordel er at ressursen er upåvirket av vind, sol og nedbør. Produksjonen blir dermed svært jevn. 

Hovedproblemet er at det er svært dyrt å bore seg dypt nok ned, særlig i områder hvor det er harde bergarter og tykk jordskorpe. Ny kunnskap og ny teknologi er i ferd med å gjøre det mulig med effektivt uttak av energien på flere steder i verden.

Varmtvannet eller vanndampen som ekstraheres til overflaten kan utnyttes i termiske anvendelser, eller for å produsere elektrisitet ved medium og høy temperatur i geotermiske systemer hvor det benyttes dampturbiner.

Varmen inne i jorden produseres konstant ved nedbryting av radioaktivt materiale. Den normale geotermiske gradienten til jordskorpen er 30 grader celsius for hver kilometer dybde, men det kan også være så mye som 200 grader Celsius for hver kilometer dybde i vulkanske områder som Kanariøyene.

Hold deg oppdatert!
Foto: Wairakei geotermiske kraftstasjon i New Zealand (Creative Commons lisens/Frenzei Photos.com).Følg Canariajournalen på Facebook.