Arbeidsledigheten steg på Kanariøyene i februar

Den registrerte arbeidsledigheten steg med 2726 personer fra januar til februar på Kanariøyene.

Arbeid_ledighetskø_arbeidssøkere

Illustrasjonsfoto

Økningen er på 1,4 prosent, ifølge en pressemelding fra arbeidsdepartementet.

Sammenlignet med februar 2022 var det en nedgang i ledigheten på 15 968, hvilket utgjør 7,8 prosent.

189 166 personer var registrert som arbeidsledige på de offentlige arbeidsformidlingene ved utgangen av februar.

81 216 av de arbeidsledige er menn, og 107 950 er kvinner.

12 887 er under 25 år gamle. 

4103 av de arbeidsløse kommer fra landbruk- og husdyrsektoren, 7090 fra industrisektoren, 16 914 fra byggesektoren, 144 361 fra tjenestesektoren.

16 698 har ikke vært i arbeid tidligere.

Alle sektorene registrert en økning i ledigheten, unntatt byggesektoren, hvor det var en svak nedgang.

46 703 arbeidskontrakter ble signert i februar, 7264 færre enn i januar (-13,5 prosent, og 8445 færre enn for ett år siden (-15,3 prosent).

22 457 gjaldt permanent ansettelse, og 24 246 gjaldt midlertidig ansettelse.

I Spania totalt var det en nedgang i ledigheten på 6,5 prosent fra februar i fjor til februar i år, og en økning på 0,1 prosent fra januar til februar.

Tags