Turistbransjen på Kanariøyene sliter med å få arbeidskraft

Den siste spørreundersøkelsen om forretningstillit viser dette resultatet.

Hotell_gjest_resepsjonist

Resepsjonisten er ofte den første du møter på hotellet.

Selv om arbeidsledigheten på Kanariøyene er svært høy, har fire av ti hoteller og transportselskap i turismesektorens problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft.

Det er særlig hotellene og transportbransjen som har trøbbel med å få tak i arbeidskraft som er skikket til å gjøre jobben.

En av ti svarer at de har problemer med å få tak i utstyr.

Tre av ti svarer at konkurransen har blitt større enn tidligere.

Handelskammeret på Tenerife ønsker at det skal undersøkes om arbeidsledige kan skoleres til jobber innen turismen.

Det pekes også på at det er mangel på boliger for ansatte, særlig i turistområder med høyt trykk.

Ved utgangen av 2022 var det 154 707 ansatte i hotell- og restaurantbransjen, ti prosent flere enn året før, viser offisiell statistikk.

Arbeidsledigheten falt med 4457 personer til 26 857 (ned 14,2 prosent) i denne sektoren fra 2021 ti 2022.

I hotellsektoren alene økte antallet ansatte med over 15 prosent.