Tror Kanariøyene vil få 69 000 flere arbeidsplasser

BBVA Research har beregnet at veksten i økonomien på Kanariøyene i 2023 og 2024 vil bringe arbeidsledigheten ned til 13,5 prosent.

Arbeidsliv_Kanariøyene_restaurant_ servering

Serveringsbransjen på Kanariøyene kan også se lysere på fremtiden.

I dag ligger arbeidsledigheten på over 15 prosent.

Analytikerne anslå veksten i år til 2,8 prosent, og neste år til 3,3 prosent.

Antallet arbeidsplasser vil øke med 69 000, og turismen vil være motoren som driver veksten, tror de.

Studien ble publisert på onsdag.

I analysen er det ikke tatt hensyn til effekten en økning i minsteinntekten vil kunne få på ansettelser.

Det vises til at dette eventuelt kan bidra til færre ansettelser.

BBVA research peker også på risikofaktorer for den kanariske økonomien.

En av disse er prisveksten i hotellsektoren, som kan gi redusert konkurransekraft for turismen.

En annen risikofaktoren er en eventuell økning i oljeprisene.

En prisøkning på ti prosent vil føre til en reduksjon i bruttonasjonalprodukt (BNP) på to-tre prosentpoeng, vises det til.

Det trekkes også frem at Kanariøyene har redusert offentlig gjeld fra 150 prosent av BNP i 2008 til 70 prosent i 2022, og at sparekapitalen har økt betydelig, hvilket gjør regionen bedre rustet til å takle rentehevinger.

Tags