Minstelønnen økes med 984 euro i 2023

Minstelønnen i Spania, inkludert Kanariøyene, heves med 984 euro brutto før skatt per år.

Resepsjon hotell

I 2018 var minstelønnen under 800 euro.

I år er minstelønnen 14 000 euro per år for en 100 prosent stilling (14 utbetalinger på 1000 euro brutto).

Neste år blir det 14 984 euro (14 utbetalinger på 1082 euro).

Økningen er på 8,2 prosent.

Det utgjør sju tideler av gjennomsnittslønnen på Kanariøyene.

I hotell- og restaurantbransjen blir det omtrent likt med dagens gjennomsnittslønn.

Cepyme, en arbeidsgiverforening for små og mellomstore bedrifter, kom nylig med en studie som indikerer at dette innebærer en betydelig økning i utgiftene for mange av bedriftene.

Gjennomsnittslønnen i små og mellomstore bedrifter er 1517 euro per måned, vises det til, nesten 300 euro mindre enn gjennomsnittet for alle bedrifter.

I store bedrifter vil den nye minstelønn utgjøre 51,3 prosent av gjennomsnittslønnen, men i de mindre bedriftene utgjør den 70,7 prosent, ifølge Cepyme.

I 2018 var minstelønnen under 800 euro.

Gjennomsnittslønnen i Spania har steget med nesten ni prosent siden 2018.

Tags