Tar nye grep for å fjerne lønnsgap på Kanariøyene

Lønnsgap mellom menn og kvinner på Kanariøyene skal bekjempes gjennom en ny avtale, den første i sitt slag i Spania.

Illustrasjon: milkos

Avtalen er inngått mellom den kanariske regjering og økonomiske og sosiale aktører.

Den ble underskrevet på mandag, skriver regionsregjeringen i en pressemelding.

Dette er den første avtalen av dette slaget som er inngått i Spania, sa Kanariøyenes president, Ángel Víctor Torres, på en pressekonferanse der av talen ble presentert.

76 tiltak som skal underbygge likestilling og bekjempe lønnsgap mellom kjønnene, samt etablere en kommisjon for overvåking og evaluering, er definert i avtalen. 

De 76 tiltakene ligger i to hovedakser.

Den ene aksen omfatter forhandling av felles lønnsavtaler og likestillingsplaner, og den andre omfatter offentlig politikk som skal implementeres.

De to aksene inneholder disse tematiske delene:

  • Administrativ koordinering med et kjønnsperspektiv. Balansering av arbeid og familieliv.
  • Støtte til små og mellomstore bedrifter.
  • Aktiv ansettelsespolitikk med et kjønnsperspektiv.
  • Utdanningstiltak.
  • Omsorg og medansvar.
  • Bevisstgjøring.
  • Lover og annen offentlig politikk.
  • Markedsføring av et likhetsmerke.

Torres tror dette vil gjøre arbeidsmarkedet mer rettferdig og mer egalitært, med mindre lønnsforskjell mellom kvinner og menn.

En kanariske lov om konsolidering av familie og arbeidsliv er under utvikling, og fremdriften er god, ifølge Torres.

Fagforeningen CCOO er svært positiv  til avtalen, og viser til at kvinner tjener i gjennomsnitt 3000 euro mindre enn menn i årslønn for likeverdig arbeid på Kanariøyene.

CCOO viser også til at 76 prosent av kvinner i arbeid har deltidsjobber, og at ni av ti tar fri fra jobb for å ta seg av barn og eldre i familien.

Det går ut over både inntekter og pensjon.

En annen fagforening, UGT Canarias, applauderer også avtalen, og hevder at de vil garantere en virkelig likestilling mellom kvinner og menn.

Arbeidsgiverforeningen CCE setter pris på arbeidet som er gjort med avtalen, men advarer om at selskapene ikke kan gi avkall på "talent og evner" hvis de skal være konkurransedyktige.

Tags