20 716 færre arbeidsledige på Kanariøyene

Antallet arbeidsledige på Kanariøyene falt med 20 716 i januar sammenlignet med samme måned i fjor.

Arbeid_ledighetskø_arbeidssøkere

15 prosent av den aktive befolkningen på Kanariøyene er arbeidsledige.

Fra desember økte imidlertid antallet med 3280 personer.

Ledigheten ligger på cirka 15 prosent av den aktive befolkningen, og er den tredje høyeste av regionene i Spania.

I desember var ledigheten nede på det nivået som var for 15 år siden, før den økonomiske krisen rammet øygruppen for fullt.

Ved utgangen av januar i år ble det registrert 186 440 arbeidsledige, ifølge tall fra arbeidsdepartementet.

79 836 av de arbeidsledige er menn, og 106 604 er kvinner.

10 395 er under 25 år gamle.

I tjenestesektoren steg ledigheten med 3872 personer fra desember til januar, og er oppe i 143 254.

Landbrukssektoren hadde en økning på 347 til 4220 ledige.

I alle andre sektorer var det en nedgang.

16 929 arbeidsledige kommer fra byggesektoren, og 7064 fra industrisektoren.

Over 14 000 av de ledige har ikke vært i jobb tidligere.

I Spania totalt økte ledigheten med 70 744 mennesker fra desember til januar.

En økning i ledigheten fra desember til januar er normalt i og med at det er mange midlertidig ansatte i forbindelse med julen.

Tags