Ny tunnel på kystveien til Puerto de Mogán blir klar tidligst i 2025

Kontrakten for bygging av en ny tunnel på veistrekningen mellom Taurito og Puerto de Mogán sørvest på Gran Canaria, som har vært rasstengt siden 2017, skal tildeles i 2023.

Veikart tunnel mur taurito

Slik blir tunneltraseen mellom Taurito og Puerto de Mogán. 

Byggetiden er beregnet til 24 måneder. Det vil si at tunnelen i beste fall kan stå klar til bruk sent i 2025.

Fem millioner euro for den første delen av veiprosjektet skal legges inn i det regionale budsjettet, ifølge Sebastián Franquis, Kanariøyenes minister for offentlige arbeider, transport og boliger.

Dette har han blitt enig om med Gran Canarias minister for infrastruktur, transport og mobilitet, Miguel Ángel Pérez del Pino, rapporterer Radio Canarias.

Tunnelen, som skal bores forbi den mest rastutsatte strekningen, blir 313 meter lang, og skal gå gjennom Cañada de Los Gatos-fjellet.

Veilengden mellom Taurito og Playa de Mogán blir 40 prosent kortere med tunnelen.

Det regionale budsjettet skal godkjennes i november.

Totalbudsjettet for veiprosjektet er på over 13 millioner euro.

Det legges opp til en administrativ hastebehandling, og det er ventet at alle godkjenninger vil være på plass i løpet av et års tid.

Veiprosjektet skal deretter legges ut på anbud.

Utsikt fra gamleveien mot Puerto de Mogán før raset i 2017. Foto: Gunn Kleven