Lei av at turister tar seg forbi veisperringer i Mogán

Øyrådet på Gran Canaria begynte før helgen å bygge murer tvers over den rasstengte delen av kystvei GC-500 mellom Taurito og Mogán sørvest på Gran Canaria fordi syklister og fotgjengere tar seg forbi sperringene.

Her tar flere syklister seg forbi gjerdet som inntil nylig sperret vei GC-500 mellom turiststedene Puerto de Mogán og Taurito på Gran Canaria. Foto: Cabildo de Gran Canaria

Folk blir bedt av øyrådet om å respektere sperringene. Øyrådet har et ansvar for folks sikkerhet når de ferdes langs offentlig vei.

En video er lagt ut på Facebook og Twitter av øyrådet som viser at flere syklister og fotgjengere tar seg forbi gjerdet som hittil har sperret veien.

Veien er svært rasutsatt med fjelloverheng og store sprekker i fjellet over veien, og er derfor farlig. Den ble stengt etter at et ras tok med seg veibanen og skadet to personer på scooter i juli 2017.

Arbeid med å reparere veien ble påbegynt, men det gikk et nytt ras på samme sted i september, og ekspertene anser det som svært risikabelt å jobbe der. Rassikring av så store fjellmasser som det er snakk om er svært vanskelig å få til.

Nylig ble et firma tildelt en kontrakt på å bygge en 263 meter lang tunnel med fortau og veiskulder forbi det mest rasfarlige stedet. Arbeidet blir trolig gjennomført i år.

Hovedproblemet med at veien er stengt er at det ikke er mulig å sykle, gå eller kjøre saktegående kjøretøy fra Puerto de Mogán mot Taurito og Puerto Rico fordi det kun er motorvei som er åpen på strekningen.

Veien er i og for seg uansett ikke egnet for fotgjengere fordi den er smal, mangler veiskulder og går i stupbratte fjellvegger.

Spreke fotgjengere kan imidlertid gå turstier over fjellet for å ta seg mellom Taurito og Puerto de Mogán. Syklister må ta den lange veien opp Mogán-dalen, og videre høyt opp i fjellet på smale småveier, deretter ned igjen mot kysten.