En gangvei mellom Playa de Mogán og Taurito blir vurdert av kommunen

Turistkommunen Mogán på Gran Canaria vurderer bygging av en gangvei i tre langs den bratte fjellveggen fra Playa de Mogán lengst vest i kommunen til nabostranden i Taurito.

Taurito sett fra Playa de Mogán. Hvis gangveien blir realistert, skal den festes i den bratte fjellveggen mellom de to stedene. Foto: Canariajournalen

En mulighetsstudie for gangveien skal gjennomføres, skriver avisen La Provincia.

Det er i dag kun en smal bilvei uten veiskulder langs kysten mellom de to stedene, og veistrekningen har vært stengt siden juli 2017 på grunn av ras ved La Puntilla.

Veien blir imidlertid brukt av syklister og fotgjengere til tross for at den er stengt og det er stor rasfare.

Foreløpig er det uklart om bilveien noensinne vil bli åpnet igjen. I november la kommunen ut på anbud en prosjektering av en tunnel på rasstedet.

Maleren og skulptøren Facundo Fierro har fått i oppdrag å lede gangveistudien, og en befaring med båt startet i går, onsdag.

Det er snakk om å forankre gangveien i den bratte basaltveggen i en lengde på 1500 meter. En slik gangvei vil gi en fabelaktig utsikt utover havet.