To år til tunnelbygging mellom Puerto de Mogán og Taurito kan starte

Mange venter utålmodig på at kystvei GC-500 skal åpne igjen på strekningen mellom Puerto de Mogán og Taurito, men det kan ta ett og et halvt til to år til arbeidet med bygging av ny tunnel kan påbegynnes.

Pilen viser hvor veien er sperret med en mur på Puerto de Mogan-siden. Her er det stupbratt både over og under veien.Rasstedet ligger et par hundre meter fra muren i retning mot Taurito. Tunnelen skal bygges forbi den skarpeste svingen på strekningen. Ill: G

Det uttalte Sebastián Franquis, Kanariøyenes minister for offentlige arbeider, transport og boliger, under et møte på onsdag med Mogans ordfører, Onalia Bueno, i følge en pressemelding fra Acfi Press.

Under møtet ble det diskutert  tidsrammer for høyt prioriterte vei- og boligprosjekter i Mogan og Playa de Mogan.

En interessegruppe legger press på myndighetene for å få veistrekningen klar. Den ble stengt i 2018 etter at det gikk ras som ødela veien i den stupbratte fjellsiden.

Fjellmasser over veien er vurdert som svært usikre, og svært vanskelige å sikre.

Siden den ble stengt, er motorvei GC-1 eneste farbare vei mellom Puerto de Mogan og Tauroto.

Det innebærer ingen nevneverdig forsinkelse, men sykler, mopeder og andre saltegående kjøretøy kan ikke ferdes på motorveien.

En gruppe sykkelentusiaster aksjonerte nylig for å få strekningen gjenåpnet, og mange som reiser ofte mellom de to stedene ivrer også for en gjenåpning.

For ikke å snakke om alle nordmenn og svensker som spør Canariajournalen når veien skal åpnes.

Svaret er at Canariajournalen skriver om det etter hvert som vi får ny informasjon om temaet.

Det gjelder også spørsmål om gjenåpning av en populær turvei over fjellet mellom Puerto de Mogen og Veneguera, som selskapet Lopesan har lovet å åpne for turister på en ikke definert dato i fremtiden når pågående anleggsarbeid i området  er ferdig.

Angående Taurito-forbindelsen, kom det frem etter møtet at en midlertidig, provisorisk veiløsning nå skal diskuteres.

Et møte med øyrådet på Gran Canaria om dette skal avtales en av de nærmeste dagene, ifølge ministeren.

Gamle planer for å gjenåpne veien uten å bygge tunnel forbi rasstedet,  skal få en ny, teknisk vurdering, hevder han.,

Dette arbeidet ble så vidt påbegynt for to og et halvt år siden, men stoppet da tunnelplanene kom på bordet.

Tunnelplanene skal på sin side overleveres departementet om cirka ti måneder, og tidsrammen for byggestart er fra ett og et  halvt til to år.

Tags