Godkjenner bygging av tunnel mellom Puerto de Mogán og Taurito

Gran Canarias kommisjon for kulturarv har godkjent byggingen av en lenge etterlengtet tunnel på kystvei GC-500 mellom Puerto de Mogán og Taurito på Gran Canaria.

Pilen viser rasstedet, den blå streken tunneltraseen. Illustrasjon: Google Maps/Canariajournalen

Tunnelen skal bygges i den arkeologiske sonen Caña de Los Gatos, som er beskyttet som en ressurs av kulturell interesse (BIC).

Veistrekningen har vært stengt siden det gikk ras som ødela veien helt tilbake i 2017.

Fjellmasser over veien er  i rasområdet vurdert som svært ustabile, og svært vanskelige å sikre.

Tunnelplanene har vært på bordet i flere år, uten at det har vært noen fremdrift før nå.

Siden veien ble stengt, er motorvei GC-1 eneste farbare vei mellom Puerto de Mogan og Taurito.

Tunnelprosjektet skal inkludere tiltak som garanterer bevaring og beskyttelse av det arkeologiske området, skriver øyrådet på Gran Canaria i en kunngjøring.

Den visuelle virkningen utgangen av tunnelen vil forårsake i det arkeologiske området, må reduseres, påpekes det.

Blant annet må asfalt, skilter og rekkverk fjernes fra delene av den gamle strekningen som skal stenges for trafikk, og det må plantes ny vegetasjon i området.

I de delene av veien som ikke stenges, må rekkverkene erstattes med nye som er mer integrert i landskapet.

Stein av samme type som i omgivelsene må brukes i tunnelutløpet.

Det skal gjennomføres vedvarende, arkeologiske kontroller.

Forskjellige arkeologiske utgravninger og konsoliderings- og restaureringsarbeider vil bli utført på noen av strukturene som finnes i det beskyttede området, står det videre i pressemeldingen.