Skal bygge veitunnel forbi rassted mellom Puerto de Mogan og Taurito

Kystvei GC-500 har vært stengt mellom Puerto de Mogán og Taurito sørvest på Gran Canaria siden det gikk to steinras på samme sted,det siste i september 2017 . Nå skal regionsregjeringen på Kanariøyene bygge en tunnel der hvor det raste.

Nå skal det bygges tunnel forbi et rassted som har ført til stengt vei mellom Taurito og Puerto de Mogan siden 11. juli i fjor.

Departementet for offentlige arbeider og transport har startet utformingen av et anbud for arbeidet med å prosjektere en 250 meter lang tunnel. Budsjettet for prosjekteringen er på drøyt 211.000 euro.

Tunnelbygging ble vedtatt etter at øyrådet på Gran Canaria leverte en rapport som sier at risikoen for ras på strekningen er svært høy. Mogán kommune har deltatt i beslutningsprosessen.

Tunnelen skal ha to kjørebaner som blir tre og en halv meter brede, en veiskulder på en og en halv meter og fortau.

Siden veien ble stengt har all trafikk på den korte strekningen mellom de to turiststedene gått via motorvei GC-1. Det innebærer at en 3,5 kilometer lang strekning ble 14 kilometer lang.

Mopeder, mopedbiler, sykler og andre saktegående kjøretøy kan ikke ferdes på motorvei, og har derfor ikke kunnet ferdes mellom de to stedene.

Det betyr også at de ikke har kunnet ta seg videre uten å kjøre enormt lange omveier opp i fjellene.

Rasstedet
Foto av rasstedet på GC-500. Taurito i bakgrunnen. Foto: Cabildo de Gran Canaria.

Tags