Hovedeier av timeshare-anlegg sør på Gran Canaria erklært konkurs

En domstol i Las Palmas har erklært Hermanos Santatana Cazorla, byggeselskap og hovedeier av timeshare-anleggene Anfi del Mar og Anfi Tauro på Gran Canaria, konkurs.

Timeshare-anlegget Anfi del Mar ved Arguineguín på Gran Canaria. Foto: Canariajournalen

Ifølge kjennelsen fra 22. mars, har selskapet angivelig en negativ driftskapital på 74 millioner euro, skriver avisen Canarias 7 og andre spanske aviser.

Selskapet skal nå settes under konkursforvaltning, ifølge Canarias 7.

Det skal være kreditoren Isla Marina SL som har bedt domstolen om å slå selskapet konkurs.

Anfi-anleggene har svært mange skandinaviske kunder som har kjøpt timeshare-andeler i leiligheter.

Santana Cazorla-gruppen har halvparten av aksjene i Anfi-gruppen, som de eier sammen med den kanariske hotellgruppen Lopesan, og har også dobbeltstemme i styret.

Det tyske reiseselskapet TUI kom inn som deleier.

Etter at TUI trakk seg ut, kom Santana Cazorla inn som deleier og fikk kontrollen over selskapet.

Lyng-familien solgte i 2016 sin eierdel til det Lopesan-eide selskapet IFA etter å ha ligget i konflikt med Cazorla-selskapet i lang tid.

Et stort antall rettssaker har de siste årene blitt ført mot Anfi-gruppen av timeshare-innehavere som vil komme ut av kontraktene. 

Anfi har tapt de fleste sakene på grunn av lovstridige kontrakter, og blitt dømt til å betale tilbake kjøpesummen.

Disse kravene veier inn i domstolens vurdering av Cazorla-selskapets finansielle situasjon, ifølge kjenneslen.

Konkurskjennelsen kan ankes inn for provinsretten, og er derfor ikke rettskraftig ennå.