Timeshare-krav fortsetter å strømme inn under pandemien

FAGARTIKKEL: I en tid der pandemien medfører nedgang for mange forretningsområder, er det fortsatt blomstring for juridiske timeshare-krav i Spania.

For timeshare-kontrakter som er signert i Spania, trenger du med stor sannsynlighet en spansk advokat til å presentere saken i spansk rett.

Av: Richard Potticary redaksjonen@canariajournalen.no

Denne juridiske industrien startet oppblomstringen i 2015 etter den første dommen i spansk Høyesterett mot en ulovlig timeshare-kontrakt.

Seieren ble oppnådd av den kanariske advokaten Miguel Rodriguez Ceballos, og åpnet for en flom av kompensasjonskrav i lavere rettsinstanser.

Klienten som vant i Høyesterett, hadde signert en kontrakt uten tidsbegrensning med Anfi-gruppen, men kunne ikke komme ut av kontrakten etter at vedlikeholdsavgiftene begynte å stige, ifølge Ceballos.

Det tok seks år før Høyesterett slo fast at den originale livslange avtalen ble annullert.

Ceballos tror ikke han overdriver når han sier at det kan være opptil 30 000 kontrakter som kan påvirkes av dommen.

Ceballos’ ekspertise har vært svært ettertraktet etter denne seieren.

De siste to årene har Ceballos ledet det juridiske teamet hos The Nordic Consulting, et Tenerife-basert selskap som driver med juridisk rådføring.

Selskapet har kjempet mot store, europeiske timeshare-selskaper siden 2018.

På grunn av den økende mengden krav og en juridisk presedens, anslås det nå at det kan ta så lite som to-tre år å komme ut av timeshare-kontrakter gjennom det spanske rettssystemet.

Gevinsten kan bli betydelig.

Hvis kontrakten ikke er lovlig, og klienten har betalt hele beløpet innenfor 90 dager etter signeringen, kan klienten for eksempel bli tilkjent det dobbelte av det som er betalt.

De tøffe økonomiske tidene, og reiserestriksjoner grunnet pandemien, har ført til at mange timeshare-eiere ikke har fått benyttet ferieboligene de har betalt for.

Tiden er derfor inne for å søke råd om deres medlemskap og eierskap i timeshare.

Potensielle saksøkere må imidlertid gå frem med forsiktighet.

Industrien for juridiske timeshare-krav blir forstyrret av falske selskaper.

Det er viktig at det søkes gode råd fra ekte selskaper som bruker advokater som kan vise til gode resultater.

Om artikkelforfatteren

Richard Potticary er regnskapsfører utdannet ved London School of Economics. Han jobber til daglig i firmaet Nordic Consulting.