Høyesterettsdom gir avkortet erstatning til timehare-kunder

Erstatningssummen for en timeshare-kontrakt som ble annullert av spansk høyesterett i fjor, skal stå i forhold til tiden leiligheten er brukt, sier en ny dom i spansk Høyesterett fra 29. mars.

Anfi del Mar har fått en kjennelse til sin fordel i spansk høyesterett etter å ha tapt flere tidligere. Her fra Anfi del Mar sørvest på Gran Canaria, hvor mange nordmenn har leilighet. Foto: Hugo Ryvik

Dette gjelder to britiske kunder av timeshare-anlegget Anfi del Mar på Gran Canaria som vant frem i Høyesterett i 2015, og fikk kontraktene annullert og tilkjent hele kjøpesummen.

Anfi fremmet sak om hvor mye de skulle får tilbakebetalt, og har nå fått medhold i en avkortning i forhold til brukstiden, skriver jussnettsiden poderjudicial.es.

Får cirka 7000 pund tilbake

Det britiske paret skal ha brukt leiligheten i elleve år, og blir tilkjent i underkant av 7000 britiske pund for annulleringen.

Kravet var angivelig cirka 2000 pund høyere.

Kan gi avkortning for andre også

Dommen kan gi presedens for senere dommer, og dermed få betydning for de mange menneskene som har gått til rettssak mot timeshare-selskap for å få kontraktene erklært ulovlig, og dermed annullert.

Dette gjelder ikke minst norske og britiske kunder av norsk-kanariske Anfi del Mar, som har fått en flom av rettssaker mot seg fra misfornøyde kunder som er tilbudt lite eller ingenting fra Anfi for tilbakekjøp av kontraktene.

Et stort antall timeshare-kunder har gått til sak mot Anfi for å få erklært kontraktene ulovlige og få tilbake alle pengene de har betalt, og Anfi har tapt en rekke saker i forskjellige rettsinstanser.

Flere grunner til annullering

Anfis juridiske avdeling har mottatt dommen og er i ferd med å studere den, men Anfi "føler" at de ikke er i stand til å kommentere den ytterligere for øyeblikket, skriver Anfi Gruppens kommunikasjonsdirektør, Ruben Reja, i et svar på epost til Canariajournalen.no.

Flere kontrakter som er inngått etter en endring fra 1999 i timeshare-direktivet og som enten ikke er tidsbegrenset til mellom 3 og 50 år, ikke definerer hvilken tid på året leiligheten kan brukes (såkalt flytende kontrakter), eller spesifikt hvilken leilighet kunden har bruksrett på, eller der det er krevd forskuddsbetaling, er erklært ugyldige i domstolene.

Tags