Studie slår fast at det ikke er turistfobi i Las Palmas

Innbyggerne i Las Palmas er ikke særlig negative til turisme, men mange mener at utleie av ferieboliger gir negative konsekvenser.

Las Palmas på Gran Canaria er perfekt for en oppdagelsestur.

I Las Palmas er det ikke mange som løfter på øyenbrynet når de ser en turist.

Dette kommer frem i en ny spørreundersøkelse som Las Palmas kommune har fått laget.

Begrepet «turismefobi» passer, ifølge de som ble spurt, bare på 17,1 prosent av byen, konkluderer rapporten fra undersøkelsen med.

Det mest positive

  • 92,8 prosent ser det som en positiv effekt at turismen skaper arbeidsplasser.
  • 91,2 prosent er enige i at turismen skaper mer rikdom og økonomisk vekst.
  • 79,1 prosent mener at turismen forbedrer tilbudet av kultur- og fritidsaktiviteter.

En av tre svarer at de har arbeid som er knyttet til turisme.

Det mest negative

Tingene innbyggerne er mest enige om av negative effekter, er at markedet for utleie av ferieboliger fører til høyere husleie i boligmarkedet.

83,6 prosent av de spurte er enige i dette utsagnet.

78,3 prosent er enige i at utleie av ferieboliger har gjort det svært vanskelig for innbyggerne finne leieboliger.

I tillegg er det mange som mener at turismen fører til økte levekostnader for byens innbyggere.

Se flere resultater fra undersøkelsen lenger ned i artikkelen.

Presentert på tirsdag

Rapporten heter «La población de Las Palmas de Gran Canaria ante el fenómeno turístico» («Innbyggerne i Las Palmas de Gran Canaria i lys av turistfenomenet», og er laget av selskapet Técnicos en Socioanálisis på oppdrag fra kommunen.

Den ble presentert av Pedro Quevedo, kommunens turistråd i går, tirsdag.

1201 innbyggere i fem distrikt i Las Palmas svarte på undersøkelsen mellom 26. februar og 11. mars, opplyses det i en pressemelding fra kommunen.

Advarer om faren med ferieboliger

Quevedo understreker at undersøkelsen utelukker at Las Palmas er en by som avviser turismen.

Han advarer likevel om at noe må gjøres med utleie av ferieboliger snart for at det ikke skal vokse frem en større motstand.

Quevedo viser til at det er nødvendig å tenke på sektorene som er mest vanskeligstilt, og å beskytte hotellsektoren.

Rapporten underbygger at det viktige ikke er å telle turister, men å legge føringer for en balansert, bærekraftig og kvalitetsmessig utvikling, der beboerens trivsel er like viktig som besøksopplevelsen, sa han under presentasjonen.

Brennhet potet

Spørsmålet om Kanariøyenes turismemodell, blant annet regulering av ferieboliger, er et brennhett tema på Kanariøyene i disse dager.

Den kanariske regjeringen har et nytt lovutkast for utleie av turistboliger ute på høring frem til 9. mai.

Fristen ble denne uken forlenget fra den opprinnelige fristen, som var 2. mai.

Det er ventet mange innspill. Et søksmål er allerede levert inn til domstolene fra interesseforeningen Ascav, som representerer utleiere av ferieboliger.

36,4 prosent av innbyggerne i Las Palmas svarte i undersøkelsen at de gjeldende reguleringen av ferieboliger ikke er god.

22,6 prosent synes at lovreguleringen er god nok slik den er i dag.

Vurderer pressområder

Las Palmas kommune har kunngjort at det skal holdes møter de nærmeste dagene for å se hvilke bydeler som bør defineres som pressområder for boligmarkedet i henhold til Spanias boliglov.

I slike pressområder kan det legges begrensninger for ferieboliger.

Demonstrasjoner på lørdag

Store demonstrasjoner for en ny reiselivsmodell med begrensing av veksten i masseturismen skal holdes på alle Kanariøyene unntatt den lavt befolkede øya La Graciosa den 20. april.

Andre runde

En helt lik undersøkelse om effektene av turismen i lokalsamfunnet ble gjennomført i Las Palmas i 2019, og årets undersøkelse gjør det mulig å sammenligne folks oppfatninger og holdninger.

Undersøkelsen har fem hovedgrupper med spørsmål:

  1. Betydningen av turistaktivitet er på befolkningens sysselsetting.
  2. Oppfatningen av turistaktiviteter og deres innvirkning på byen.
  3. Innflytelsen til turister og sameksistensen mellom turister og innbyggere.
  4. Ferieutleie.
  5. Vurdering av rollen som offentlige forvaltninger spiller i reiselivsledelse.

Fallende fobi

Det er betydelig færre områder i år enn i 2019 som svarer til betegnelsen turismefobi.

I 2019 var det 40 prosent, og i årets undersøkelse, 17,1 prosent.

Størst uenighet om ferieboliger

Spørsmål om ferieboliger er mest polarisert, med omtrent like mange positive som negative responser på flere av spørsmålene.

Sammenlignet med 2019-undersøkelsen, er det betydelig flere som har en oppfatning av de mulige negative effektene ferieboliger har på generering av usikre jobber, eller ødeleggelse av arbeidsplasser på hoteller.

Flertallet, 65 prosent, mener at utleie av ferieboliger ikke fører til at det blir mer uro i nabolaget eller tap av livskvalitet.

 70,5 prosent mener at det ikke er problematisk med en blanding av fastboende og turister i samme nabolag.

En tredel mener imidlertid at ferieboligene fører til at fastboende blir presset ut av nabolagene.

Ikke særlig plagsomme

60 prosent svarer at de ikke har noen problemer med turismen.

Bare 9,2 prosent blir påvirket av turisters nærvær når de er ute og går i byens turistområder.

76,3 prosent synes at turistene oppfører seg godt eller svært godt.

Sju av ti innbyggere synes det er et passende antall turister som besøker byen.

Drøyt to av ti synes det er for få turister.

Bare 3,9 prosent synes det er for mange turister.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!