Kanariøyene trenger 11 000 nye boliger hvert år

Boligmangelen er så stor at det må bygges 11 000 nye boliger hvert år på Kanariøyene for å møte etterspørselen, ifølge en årsrapport fra den spanske riksbanken.

Kanariøyene mangler 11 000 boliger.

Byggebransjen kan få travle tider fremover.

Samlet sett i Spania er det behov for 600 000 nye boliger frem til 2025 for å møte etterspørselen, til tross for at nesten fire millioner boliger står tomme, ifølge årsrapporten fra Banco de Espana.

Nest flest leieboliger

I 2023 ble 28,5 prosent av boligene på Kanariøyene leid ut, vises det til i rapporten.

Av regionene i Spania, var det kun Balearene som hadde en høyere andel leieboliger  (30,9 prosent).

Gjennomsnittet i Spania var 18,7 prosent.

Peker på årsaker

Grunnen til at det blir bygd få boliger i Spania forklares med mangel på tomter, økende byggekostnader, mangel på kvalifisert arbeidskraft, økende alder på ansatte i byggebransjen, manglende yrkesopplæring, samt mangel på investeringer rettet mot anskaffelse og markedsføring av nye boligtomter.

Flere ferieboliger

Underskuddet på boliger forklares også med fremveksten av ferieboliger for utleie de siste årene på bekostning av fastboliger.

Ferieboligene utgjør i dag et antall av 340 000, cirka ti prosent av det totale utleiemarkedet og 1,8 prosent av den totale boligmassen i Spania, påpekes det i rapporten.

Cirka 54 000 av ferieboligene som leies ut ligger på Kanariøyene, ifølge rapporter fra kanariske myndigheter.

Antallet leietakere som er under 30 år gamle er nesten doblet, og var oppe i 60 prosent av det samlede antallet leietakere i 2022.

Husleien i Spania steg i gjennomsnitt med 28,5 prosent fra 2015 til 2022, ifølge rapporten.

Utlendinger kjøper mange boliger

Utlendinger, både de som er bosatt i utlandet og de som er bosatt i Spania til sammen, kjøpte 134 000 boliger i Spania i 2022, et historisk høyt antall.

I 2023 falt det til 123 000, 19,3 prosent av det totale antallet boliger som ble solgt.

I 2007, rett før boligbobla sprakk, lå det på 7,1 prosent.

De fleste boligene som ble solgt til utlendinger, ligger i turistområder fordi det er stor etterspørsel etter et andre hjem i Spania.

En overvekt av boligene som ble solgt til utlendinger, ble imidlertid kjøpt av folk som har bosatt seg i Spania de siste årene.

Siden 2007 har antallet leieboliger i Spania økt med 1,3 prosent, står det videre i rapporten.

Av de fire millioner boligene som står tomme i Spania, er de fleste utenfor de mest folkerike og dynamiske byene.

Mange er i stort behov av renovering og gjennomgripende forbedringer, påpekes det.

Kommer med forslag

Banco de Espana foreslår å øke den kommunale eiendomsskatten (IBI) og redusere skatter for bygging og salg av boliger for å sette fart på boligbyggingen.

Et annet forslag er å forbedre tilbudet av offentlig persontransport til utkantene av byene for å utvide området hvor folk kan tenke seg å bo i forhold til sentrale strøk.

Både den spanske regjeringen og den kanariske regjeringen har satt i verk hastetiltak for å øke boligbyggingen ut i livet.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!