Tusentalls ulovlige bygg på Kanariøyene

Cirka 1000 straffeprosesser for ulovlig bygging har blitt startet både i 2022 og 2023 på Kanariøyene.

Cirka 1000 straffeprosesser for ulovlig bygging har blitt startet både i 2022 og 2023 på Kanariøyene.

Uferdig bygg på Gran Canaria.

Antallet sanksjonsprosesser for ulovlig bygging har økt betydelig de siste fire årene.

I 2019 var det nede i 350, det laveste antallet på 20 år, skriver avisen La Provincia.

Tre år senere, i 2022, passerte det 1000.

De offisielle tallene for 2023 er ikke helt klare ennå, men halvårstallene tyder på at det vil ende på omtrent samme nivå som 2022.

44 000 på 25 år

Økningen de siste årene skyldes i stor grad at mange rehabiliteringer av boliger, og av eiendommer på landet, ble startet under covid-pandemien.

Antallet straffeprosesser til sammen for ulovlig bygging og ulovlig dumping av avfall har kommet opp i rundt 44 000 de siste 25 årene, ifølge offisiell statistikk.

Størrelsen på bøtene var høyest under byggebølgen i 2008, men begynte så å falle år for år.

Siden 2020 har det imidlertid vært på vei opp igjen mot 2008-nivået.

Stort antall forbrytelser

Over 58 000 brudd på lovene som beskytter natur og miljø har blitt registrert siden Kanariøyenes byrå for beskyttelse av naturmiljøet ble opprettet for 25 år siden.

Det er dette byrået som har publisert de offisielle tallene det vises til i denne artikkelen.

I tillegg til ulovlig bygging og avfallsdumping, omfatter lovbruddene fjerning av masse, brudd på kystloven og forurensende virksomhet.

Kontrollapparat kom i 2000

Frem til inngangen på 2000-tallet var det mangelfull kontroll med ulovlig byggevirksomhet og andre ulovlige inngrep i beskyttede områder.

Etter at en territorial plan og en lov for naturområder kom på plass, økte overvåkingen.

1821 sanksjoner for ulovlig bygging ble ilagt i år 2000, det høyeste antallet hittil på ett år.

Forsøpling og ulovlige utslipp i havet har medført enda flere sanksjoner enn ulovlig bygging, over 2000 i enkelte år.

Mest ulovlig bygging på Tenerife

Tenerife har hatt flest tilfeller av illegal bygging, over 8000.

Gran Canaria har hatt flest tilfeller av forsøpling, nesten 8000.

Lanzarote og La Palma har hatt en kontinuerlig økning i lovbrudd.

Det har vært 3831 tilfeller det landskap og bygninger har blitt satt tilbake i sin opprinnelige stand til slik det var før lovbruddet skjedde.

I de fleste tilfellene har dette blitt gjort frivillig av de som brøt loven.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!