Kanariøyene har et av Spanias minste lønnsgap

Lønnsgapet mellom menn og kvinner på Kanariøyene er blant de laveste i Spania.

Lønnsgapet mellom menn og kvinner på Kanariøyene er blant de laveste i Spania.

Lik lønn for likt arbeid.

I provinsen Las Palmas tjener kvinner i gjennomsnitt 2504 euro mindre i året enn menn, det vil si 13,7 prosent mindre.

Provinsen Santa Cruz de Tenerife har et lønnsgap på 1582 euro, 8,6 prosent mindre for kvinner enn for menn.

Gjennomsnittet i Spania er 4999 euro i lønnsforskjell per år.

Det utgjør 24,8 prosent, viser den siste lønnsstatistikken fra skatteverket, publisert i en rapport fra et forbund for ansatte i finansdepartementet.

Det er en svært liten forbedring fra 2020, da det var 25,5 prosent i lønnsforskjell.

Spanias høyeste lønnsgap er i Madrid, hvor det er en forskjell på 7971 euro per år (31,5 prosent).

Stor forskjell mellom bransjene

De største lønnsforskjellene er i finansinstitusjoner og forsikringsselskaper.

Der er forskjellen i Spania samlet sett på 15 913 euro per år i gjennomsnitt i mennenes favør.

Informasjon- og kommunikasjonssektoren har en forskjell på 8096 euro.

Innen forretningstjenester er forskjellen 6940 euro.

I landbruk, fiske og skogbruk ligger det på 3702 euro.

Det minste lønnsgapet er i byggesektoren og eiendomsmegling.

Der ligger forskjellen på under 1000 euro i mennenes favør.

Over 50 prosent i forskjell

Det prosentmessige lønnsgapet er størst i landbruk fiske og skogbruk, hele 51,3 prosent.

Byggebransjen har det prosentmessig laveste lønnsgapet.

Der er det nede i 4,8 prosent.

I helse,- og sosialsektoren, hvor kvinner utgjør 63,9 prosent av arbeidsstyrken, er lønnsgapet i Spania på 23,4 prosent i menns favør.

Store regionale forskjeller

Bransjeforskjellene er imidlertid store mellom regionene.

Innen banktjenester er for eksempel lønnsgapet på 4464 euro på Kanariøyene, og 27 618 euro i Madrid.

Over fire av ti kvinner tjener under 14 000 euro per år.

På lønnsnivå over 105 000 euro, utgjør kvinner under en firedel.

Høyere minstelønn hjelper

En økning av minstelønnen de siste årene har bidratt til å redusere lønnsforskjellene, blir det påpekt i rapporten.

Med den lave farten lønnsgapet reduseres nå, vil det imidlertid ikke være helt utjevnet mellom kjønnene før det har gått 25 år.

En kulturendring der det blir mer aksept for at kvinner er ute i arbeid, og bidrar likt med menn til inntektene, er nødvendig, blir det påpekt.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!

Tags