Nesten 100 000 flere kvinner i arbeid på Kanariøyene

Fra inngangen av 2008 til utgangen av 2022 har 99 400 flere kvinner kommet ut i arbeid på Kanariøyene.

glade_ kvinner

En glad gjeng.

Tallet kommer frem i en rapport observatoriet for arbeidsmarkedet på Kanariøyene, Obecan, har laget om kvinners situasjon i arbeidsmarkedet.

Rapporten er publisert i anledning kvinnedagen 8. mars.

Over 450 000

Rapporten slår fast at det er flere kvinner i arbeid enn noensinne, og at antallet for første gang har passert 450 000.

Arbeidsledigheten for kvinner har ikke vært så lav siden tidlig i 2008, og utviklingen har vært bedre for kvinner enn for menn.

Illustrasjon: pikisuperstar/Canariajournalen

Stort lønnssprik

Fortsatt er imidlertid lønnsforskjellen mellom kvinner og menn stor.

Kvinner tjener fra 9,4 til 28,4 prosent mindre enn menn i tilsvarende yrke, alt etter hvilken yrkesgruppe det er snakk om.

Den største lønnsforskjellen er i yrker som ikke krever utdanning eller spesielle kvalifikasjoner.

Minst like god utdanning

Lønnsforskjellene eksisterer til tross for at kvinner har en utdanning på nivå med menn, og til dels bedre, vises det til.

Av kvinner som tar universitetsutdanning, går flest i retning sosialyrker og omsorg.

Menn går mest i retning teknikk og vitenskap, hvor det er høyere lønnsnivå.

Bare 12 prosent av de som tar utdanning i informasjonsteknikk er kvinner, mens det er 74 prosent innen helse og sosialtjenester, 71 prosent innen utdanning, og 66 prosent innen kunst og humaniora.

Menn er i overtall innen informasjonsteknikk, ingeniørutdanning og vitenskap, og kvinner er i overtall på alle andre områder av universitetsutdanning.

Mange lavtlønte kvinner

Det er langt flere kvinner enn menn som er på laveste lønnsnivå.

På Kanariøyene var det laveste lønnsnivået for kvinner i 2020, da den siste statistikken om dette kom, 7800 euro per år.

For menn var det 11 700 euro.

Nå er det innført minstelønn, som de siste fem årene har steget med 47 prosent til 15 120 euro per år i 2023.

Det er ventet at dette vil bidra til lønnsutjevning i lavtlønnsyrker.

Kvinner er også fortsatt sterkt underrepresentert i lederstillinger.

Av de som velger å holde seg utenfor arbeidsmarkedet for å ta seg av hjem og familie, er åtte av ti kvinner.

Grafen viser utviklingen fra 2008-2022.

Positiv utvikling

451 800 kvinner og 538 960 menn hadde jobb i fjerde kvartal 2022.

I privat sektor er 44 prosent av de ansatte kvinner, og i offentlig sektor, 58 prosent.

Antallet kvinner i arbeid på Kanariøyene har siden tredje kvartal 2015 vært høyere enn det var før den økonomiske krisen, som startet i 2008, viser rapporten.

Fra 2014 til 2022 har arbeidsledigheten for kvinner gått ned med 83 140 personer.

Kvinner som er aktive i arbeidsmarkedet har ligget stabilt på 55-56 prosent siden 2011.

For menn ligger det cirka 10 prosentpoeng høyere.

Få kvinnelige gründere

Det er langt færre kvinner enn menn som starter egen bedrift.

I fjerde kvartal 2022 startet 12 prosent av de aktive kvinnene egen bedrift, ifølge rapporten.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!

Tags