Ny lov om likestilling tar balletak på mannsdominans i Spania

Den spanske regjeringen vedtok fredag å innføre en likestillingslov med obligatorisk kjønnskvotering både i det offentlige og i privat næringsliv.

Likestillingslov med obligatorisk kjønnskvotering i offentlig og privat næringsliv innføres i Spania.

Spania vil bli ledende i Europa på likestilling.

Det blir krav til minst 50 prosent kvinner i styrer og beslutningstakere i stillinger på alle nivåer, skriver regjeringen i en pressemelding.

I det offentlige gjelder dette i alle styrende ledd, også i offentlig eide selskaper.

I privat næringsliv gjelder det alle store selskaper som er børsnotert på Ibex-35.

Det skal være en balanse mellom kvinner og menn, og det er gitt ulike tidsfrister for å innføre dette, avhengig av hvilken type virksomhet og størrelse det dreier seg om.

Initiativet ble presentert i mai, men satt på vent da det ble utlyst tidlig nyvalg.

Målet er å garantere ekte likestilling og innbyggeres rettigheter, gjennom å ha en balanse mellom kvinner og menn på alle områder hvor det tas beslutninger av politisk og økonomisk karakter, samt i det sivile liv, står det i pressemeldingen.

I regjeringen sitter det nå tolv kvinnelige og ti mannlige statsråder.

Med denne loven skal Spania bli et mer rettferdig og egalitært land, heves det.

Loven kommer i en særdeles vanskelig tidsperiode med kjønnsbasert vold, i og med at 55 kvinner har blitt drept hittil i år, uttaler Spanias likestillingsminister, Ana Redondo.

Hun sier at den ambisiøse loven også tar sikte på å fjerne den strukturelle mannskulturen fra det spanske samfunnet.

Loven skal omfatte strenge sanksjoner med svært høye bøter for de som bryter den, og i verste fall suspensjon fra børsen.

Spania skal bli ledende i Europa på likestilling, og denne regjeringen skal fordype rettighetene og friheten til alle, og forstørre landets demokrati, sier ministeren.

Sju departementer har deltatt i utformingen av loven, som er den første fra den nye samarbeidsregjeringen.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!