25 millioner euro til sikring av ferskvann på Gran Canaria

Øyrådet på Gran Canaria har vedtatt å bruke 25 millioner euro for å øke vannproduksjonen med 41 000 kubikkmeter per dag på kort sikt.

Setter i verk tiltak for å unngå vannkrise på Gran Canaria.

Privat vannreservoar på Gran Canaria. 

På lang sikt skal det investeres cirka 151 millioner euro.

I første omgang er det satt opp 39 punkter i en plan for å sikre drikkevann til befolkningen og ferskvann til landbruket.

107 punkter over tid

På kort, mellomlang og lang sikt er det laget en plan med 107 tiltakspunkter til en kostnad av 151 millioner euro, meddelte øyrådets president, Antonio Morales, under en presentasjon av planene på mandag.

Pengene skal blant annet brukes til bygging av nye avsaltingsanlegg for sjøvann og utvidelser av tertiæranlegg og vannbehandlingsanlegg.

Øyrådet eier i dag fem avsaltingsanlegg med en samlet kapasitet på 45 000 kubikkmeter vann per dag.

Hastetiltak før sommeren

De første hastetiltakene skal gjennomføres før sommerens tørkeperiode setter inn.

Blant annet en økning av vannproduksjon i eksisterende anlegg, en gjennomgang av vannressurser som ikke er i bruk for øyeblikket, og inngåelse av avtaler med private eiere av vannressurser.

En del grep er allerede gjort, eller er i ferd med å gjøres, slik som forbedringer av reservoarer, vanningsnettverk for primærsektoren, og bytting av membraner i vannproduksjonsanlegg.

Nytt avsaltingsanlegg bygges nå

I forbindelse med vannkraftanlegget Salto de Chira, som er i ferd med å bygges, settes det også i drift et nytt, stort avsaltingsanlegg i Arguineguín som både skal sikre vann til kraftverkets øvre dam, Chira, og til landbruket i sør.

Stor reduksjon av vannreserver

Naturlige vannressurser som overflatevann og grunnvann har blitt redusert med 46 millioner kubikkmeter per år  de siste årene.

Dete på grunn av redusert nedbør, høyere temperatur, mindre skyer, og færre perioder med høy luftfuktighet, sa Morales.

Per dag er reduksjonen på 126 000 kubikkmeter.

Nedbøren har blitt redusert med 30 prosent de siste årene på Gran Canaria, og opptil 70 prosent i noen områder på øya, opplyste Morales.

Slunkne damanlegg

Fyllingsgraden på de åtte store vannreservoarene som eies av øyrådet var ved utgangen av februar redusert til seks prosent av den teoretisk maksimale kapasiteten på 23 millioner kubikkmeter, ifølge en oversikt på nettsidene til Gran Canarias vannråd.

Dammene hadde da drøyt 1,4 millioner kubikkmeter vann, 7,6 millioner mindre enn det som anses som normal fyllingsgrad på denne tiden av året.

Situasjonen er ikke god, men i realiteten står det ikke riktig så ille til som de seks prosentene tilsier, i og med at den største dammen, Soria, i realiteten aldri har vært mer enn cirka 30 prosent full på det meste siden den ble bygd.

Med utgangspunkt i at 9 millioner kubikkmeter er normalt for årstiden, er vannreservene i dammene nå en sjettedel av det normale.

To «tomme» dammer

Innholdet i Soria-dammen er oppgitt til null prosent, selv om den inneholder over 54 000 kubikkmeter vann, mer enn to av de mindre dammene som har en oppgitt fyllingsgrad på 12 prosent.

Fataga-dammen er også nede på null prosent. De seks andre har en fyllingsgrad på henholdsvis 4, 4, 12, 12, 38 og 51 prosent.

Hvis vi ser helt bort fra Soria-dammen, er fyllingsgraden for de sju andre dammene til sammen på 13 prosent.

Soria-dammens teoretiske kapasitet er drøyt 12,9 millioner kubikkmeter, mer enn alle de sju andre dammene til sammen (10,6 millioner).

Ikke vannkrise på Gran Canaria

Gran Canaria har ikke, i motsetning til Tenerife, en vannkrise som truer vannforsyningen til innbyggere og turister, heller ikke til  landbruket, ifølge Morales.

Øyrådet garanterer at det ikke skal bli en prekær mangel på vann som setter folk eller landbruket i fare.

Landbruket i sør har dårligst tilgang på naturlig ferskvann, men er sikret industrielt produsert vann.

Samlet sett får primærsektoren på Gran Canaria 78 prosent av vannforsyningen fra reservoarer og grunnvann.

Andre sektorer får 86 prosent av behovet dekket av produsert vann.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!