Lekkasjer gir opptil 60 prosent vanntap på Tenerife

Opptil 60 prosent av ferskvannet går tapt på grunn av lekkasjer i forsyningsnettverkene i Tenerifes kommuner.

Vannlekkasjer gir store vanntap på Kanariøyene.

Dårlige distribusjonsnett gir store vanntap.

Tenerifes øyråd vedtok på onsdag å bruke 18 millioner euro på hastetiltak for å motvirke tørken som har ført til vannkrise på øya.

En tiltaksplan ble vedtatt av vannrådet på øya, der ett av punktene er økonomiske tilskudd til tekniske forbedringer av forsyningsnettene i kommunene.

Sterk kritikk av kommunestyrene

I et radiointervju forrige mandag rettet presidenten for Kanariøyenes forening for miljøkonsulenter, Juan Rumeu, sterk kritikk mot kommuner som, etter hans mening, har forvaltet forsyningsnettverkene svært dårlig.

Runeu peker på at opptil 60 prosent av ferskvannet går tapt i enkelte kommuner på øya.

Han mener også at Tenerifes erklæring av vannkrise kom for sent, og frykter at vannproblemet kommer til å bli større fremover i tid.

Presidenten peker også på at det ikke bare er lite vann i reservoarene, men at grunnvannsnivået også er lavt, og dessuten forurenset av nitrater og urenset avløpsvann mange steder.

Ingen tiltak i reiselivsbransjen

En forventet økning av befolkning i årene fremover og et høyt antall turister bidrar til vannmangelen, understreker Runeu.

Øyrådet har satt opp 34 tiltakspunkter som skal motvirke vannkrisen, men der er tiltak i reiselivsbransjen ikke nevnt i det hele tatt.

En bevisstgjøringskampanje for innbyggerne er imidlertid med på listen.

Tenerife har cirka én million innbyggere, og tok imot 5,6 millioner turister i fjor, ifølge tall fra Kanariøyenes statistiske institutt.

Hver turist som bor på hotell bruker opptil 400 liter ferskvann per døgn, fem ganger så mye som en innbygger i gjennomsnitt bruker, opplyser Runeu.

Dette er hastetiltakene

Prioriteten i forbindelse med erklæringen av vannkrise på Tenerife, er å garantere vannforsyningen gjennom sommeren, opplyser øyrådet.

På øyrådets vedtatte tiltaksplanen står fem portable avsaltingsanlegg.

I tillegg er det listet opp økt produksjon av ferskvann i stasjonære avsaltings- og regenereringsanlegg for avløpsvann.

Dessuten en fortgang på prosjekter, planer og pågående arbeider for utvidelser av produksjonsanlegg for vann.

Nye pumper og rør skal installeres for å fordele regenerert vann og vann fra damanlegg til bestemte områder som trenger det mest.

Nødvendige investeringer skal gjøres for kommunale forsyningstjenester.

Målet er å forbedre den tekniske ytelsen i de kommunale vannforsyningsnettene, og dermed redusere vanntapet.

Planer om tetting av vannreservoarer skal gjennomføres.

Undersøkelser av brønner og reservoarer som er ute av drift skal gjøres. Mulighetene for å øke forsyningen fra de som er i drift skal også kartlegges.

Vannforsyningsplanen skal dessuten revideres, blant annet med tanke på å endre bruken av vesentlige transportrør for vann.

Det skal også etableres et «tørkestyre» med representanter fra politiske partier, primærnæringen og relevante administrasjoner, og en teknisk koordineringsmekanisme som skal sørge for gjennomføring av tiltakene som er vedtatt.

En holdningskampanje rettet mot innbyggerne om ansvarlig bruk av vann skal gjennomføres.

Øyrådets president, Rosa Dávila, uttalte på tirsdag at hun har samtaler med reiselivet og industrisektoren om å bruke vann fra deres avsaltingsanlegg i landbruket, men dette står ikke på tiltaksplanen.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!