Miljøgodkjenning for nytt avsaltingsanlegg ved Arguineguín

En analyse av miljøkonsekvenser for et nytt avsaltingsanlegg som skal bygges i Arguineguín-dalen sørvest på Gran Canaria, er nå godkjent av vannverket.

Eksempel på et avsaltingsanlegg for sjøvann som nylig er ferdigstilt av Tedeagua, selskapet som skal bygge anlegget i Arguineguin-dalen. Foto: Tedeagua

Godkjenningen ble gitt etter en endring av innløpet for saltvann og utløpet for saltlake.

Innløps- og utløpsrørene skal legges lenger ut fra kysten enn det som opprinnelig var planlagt.

Det innebærer at innløpet blir på 20 meters dyp, og utløpet på 25 meters dyp, skriver avisen Canarias 7.

Avsaltingsanlegget skal et nytt vann- og vindkraftverk som skal bygges lenger inn i landet, Chira-Soria-kraftverket, med ferskvann.

I tillegg skal det forsyne landbruk i området i tørkeperioder.

Kraftverket og avsaltingsanlegget bygges av det statseide kraftselskapet Red Electrica Espana (REE).

Kontrakt for bygging av avsaltingsanlegget er tildelt, og byggetiden er satt til 26 måneder.

Budsjettet er på 20 millioner euro.

Byggingen skal starte straks alle godkjenninger er på plass.

Det som gjenstår, er den administrative fullmakten, en erklæring om allmenn nytte av anlegget, og den administrative byggefullmakten.

Anlegget skal ligge i San Bartolomé de Tirajana kommune, tett på grensen til Mogán kommune. og øst for tettstedet Arguineguín.

Det skal sikre at kraftverket, som er et pumpekraftverk med lukket kretsløp mellom Chira-dammen og Soria-dammen, alltid har nok vann til å kunne være i drift.

Planene for avsaltingsanlegget er lagt ut på offentlig høring i 20 dager fra i går, onsdag.

 Kraftverket, som også kalles Salto de Chira-kraftverket, har et budsjett på 400 millioner euro, og en byggetid på 70 måneder fra byggestart.

Miljøkonsekvenserklæringen for selve kraftverket ble godkjent i august.

Temasider om vannkraftverket

Tags