90 millioner euro i EU-støtte til vannkraftverk på Gran Canaria

Vannkraftverket som bygges sør på Gran Canaria er innvilget 90 millioner euro i støtte fra EUs utviklingsfond Feder.

Salto de Chira

Eksisterende dam ved Salto de Chira.

Det statseide kraftselskapet Red Eléctrica de Espana (REE), som bygger kraftverket Salto de Chira, bekrefter dette i en uttalelse.

Pengestøtten er knyttet til at kraftverket er et nøkkelelement i avkarboniseringen av Gran Canaria. Med et budsjett på 585 millioner euro, er dette tidenes største offentlige prosjekt på Kanariøyene.

Selskapet anslår at vannkraftverket vil øke produksjonen av fornybar energi på Kanariøyene med 37 prosent.

Primært skal kraftverket fungere som et batteri og reserve for annen fornybarproduksjon, slik som vindkraft og solkraft.

Det skal ikke bygges nye demninger, i og med at demningene allerede finnes på Soria-dammen og Chira-dammen.

Vannet skal gå i et lukket kretsløp mellom de to dammene i et pumpekraftverk.

Lagringskapasiteten blir 3,6 gigawattimer. Den installerte effekten på de seks vannturbinene blir 200 megawatt.

I produksjonsfasene slippes vann gjennom turbinene fra Chira-dammen til Soria-dammen, og i perioder med lavt kraftuttak blir turbinene brukt som pumper drevet av vindkraft for å pumpe vann tilbake igjen.

91 prosent av kraftverkets infrastruktur blir underjordisk.

Ferskvann fra et nytt avsaltingsanlegg ved kysten skal sørge for at vannreservene aldri blir for lave, og i tillegg forsyne landbruket med vann.

Innbyggergrupper i Arguineguín-dalen og et par miljøverngrupper har demonstrert mot kraftverket, som de hevder skader naturen, men protestene har hittil vært relativt fåtallige.

Øyrådet har gått ut til forsvar for byggingen, og viser til at alle nødvendige godkjenninger er på plass, og at prosjektet har vært ute på flere offentlige høringer.

Chira-Soria-kraftverket:

Illustrasjon: REE / Canariajournalen.no

1. Reservoar for sjøvann.

2. Avsaltingsanlegg.

3. og 6. Kraftlinje til avsaltingsanlegg.

4. Rør for avsaltet vann. Over grønnmerkingen blir det tursti.

5. Pumpestasjon.

7. Soria-dammen.

8. og 9. Kraftstasjon og turbiner (i fjellhuler) og kontrollsentral.

10. Kraftlinje 220 kV til hovednettet.

11. Vannkrets mellom reservoarene.

12. Chira-dammen. Stiplede linjer er installasjoner under marken.

Prosjektets nettside: https://saltodechira.com