Alle kontrakter signert for tidenes dyreste prosjekt på Gran Canaria

Kraftselskapet Red Electirca de Espana (REE) har nå inngått alle de nødvendige kontraktene for byggingen av Gran Canarias første vannkraftverk.

Landbruket i San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tejeda og Artenara får endelig en stabil vannforsyning.

Landbruket i San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tejeda og Artenara får endelig en stabil vannforsyning.

Salto de Chiro, også kalt Chira-Soria-kraftverket, har en oppjustert kostnadsramme fra departementet for offentlige arbeider på 586 millioner euro. Dermed blir kraftverket det største prosjektet som noensinne er gjennomført på Kanariøyene.

De siste kontraktene

Tre nye kontrakter som er signert denne uken gjelder blant annet tilpasning av transformatorstasjonen Santa Águeda. Kontrakten gikk til Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U, skriver avisen Canarias 7.

Granell Ingenieros har fått kontrakten på rådgivning for arbeidet med vannkretsløpet, og hovedutstyret for prosjektet, samt styring av avsaltingsanlegget og rørledningen opp til Soria-dammen.

Den tredje kontrakten gjelder legging av en 17 kilometer lang rørgate fra avsaltingsanlegget til Soria-dammen i Arguineguín-dalen, inkludert to pumpestasjoner.

Tidligere kontrakter

De tidligere inngåtte kontraktene gjelder bygging av et avsaltingsanlegg for sjøvann ved Arguineguín som skal sikre vanntilgangen til det lukkede kretsløpet i kraftverket (pågår); produksjon, installasjon og igangsetting av seks reversible vannturbiner; og den tredje gjelder vannkretsløpet, fjellhallene, tunnelene, tilgangsgallerier og underjordiske anlegg.

Er i rute

Arbeidet med å bygge avsaltingsanlegget startet i februar, og rapporteres å være i rute, med planlagt oppstart ved årsskiftet 2023/2024.

Kapasiteten blir på 7800 kubikkmeter ferskvann per døgn.

Forberedende arbeid for bygging av adkomster til turbinhallene har også startet.

WTW skal levere, montere og kjøre i gang de seks turbinene med tilhørende omformere, ventiler, generatorer, måleinstrumenter og styresystem innen seks år.

En kontrakt på fjellhaller, tunneler, rør og overflatearbeid skal ferdigstilles i løpet av 56 måneder.

220 megawatt

Kraftverket er på 220 megawatt, det vil si omtrent som 15 av de største vindturbinene på markedet.

Det skal fungere som lager for fornybar energi, og produsere kraft når den fornybare energiproduksjonen ikke kan dekke forbruket fordi det er for lite vind eller sol.

Vannet slippes gjennom turbinene fra Chira-dammen til Soria-dammen, og pumpes tilbake ved å reversere turbinene.

Strømmen til pumpingen skal da levers av fornybar produksjon på tider når strømforbruket på øya er lavt.

Ferskvannproduksjonen skal også sikre landbruket tilstrekkelig med vann.

Chira-Soria-kraftverket:

Illustrasjon: REE / Canariajournalen.no

Ned til kysten av Arguineguin blir det en rørlinje til et avsaltingsanlegg for sjøvann.

1. Reservoar for sjøvann.

2. Avsaltingsanlegg.

3. og 6. Kraftlinje til avsaltingsanlegg.

4. Rør for avsaltet vann. Over grønnmerkingen blir det tursti.

5. Pumpestasjon.

7. Soria-dammen.

8. og 9. Kraftstasjon og turbiner (i fjellhuler) og kontrollsentral.

10. Kraftlinje 220 kV til hovednettet.

11. Vannkrets mellom reservoarene.

12. Chira-dammen. Stiplede linjer er installasjoner under marken.

Prosjektets nettside: https://saltodechira.com